در بخش تقدير از تجارب برتر دانشگاه‏ها در حوزه توسعه سرمايه انساني در هشتمين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با اعلام نظر داوران، تجربه "سنجش ميزان يادگيري و اثربخشي دوره‏هاي آموزشي" به عنوان يكي از تجارب برتر دانشگاه‏ها شناسايي و شايسته تقدير گرديد. اين طرح توسط مديريت منابع انساني، تشكيلات و فرآيندهاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع دانشگاه اجرا و در مرحله پياده‌سازي در دانشگاه فردوسي مشهد مي‏باشد. اين انتخاب مي‏تواند به عنوان الگويي براي ساير دانشگاه‌هاي كشور  قرار گيرد.

"هشتمين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني" در روزهاي 28، 29، 30 بهمن و 2 اسفند با حضور وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و معاون محترم اداري، مالي و مديريت منابع وزارت در سالن شهداي جهاد علمي وزارت در حال برگزاري مي‏باشد. در روز دوم اين كنفرانس جناب آقاي دكتر عليرضا پويا، مدير منابع انساني، تشكيلات و فرآيندها به نمايندگي رئيس محترم دانشگاه مورد تقدير جناب آقاي دكتر نظر پور، معاون محترم اداري، مالي و مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.

drpooyadrpooya sahebian