روز دوشنبه 10 خرداد مراسم تكريم همكار ارجمند جناب آقاي مهندس آرامجو معاون محترم مرکز فاوا که بعد از 30 سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی نائل شدند با حضور جناب آقای دکتر رحیم نیا ،دکتر مهارتی ، دکتر پویا ، دکتر حسینی و جمعی از همکاران بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید،.
در این جلسه از زحمات، حسن همکاری و تعاملات سازنده ایشان در سال‌های خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد با اهدای لوح و هدیه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

DSC00045 DSC00053 DSC00057 DSC00055 DSC00059 DSC00065 DSC00082 123

لوح بازنشستگي