کميته عالي نظام پيشنهادها

وظايف:

كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه كه متشكل از نماينده رييس دانشگاه (معاون طرح و برنامه كه رياست كميته را نيز به عهده دارد)، نمايندگان معاونت‌هاي ستادي (به انتخاب معاون مربوطه) و نمايندگاني از برخي از دانشكده‌ها (به انتخاب رييس كميته عالي) مي‌باشد وظايف ذيل را بر عهده دارد:

  • مشارکت در طراحي نظام پيشنهادها و تدوين آيين‌نامه متناسب با ويژگي‌هاي دانشگاه؛
  • عارضه‌يابي و بهبود سيستم پيشنهادها پس از استقرار آن از طريق بررسي روند عملکرد نظام پيشنهادها و آگاهي از موانع و مشكلات و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور رفع آن‌ها؛
  • تصويب «سياست‌ها»، «بودجه» و «هدف‌گذاري کمي ساليانه شاخص‌هاي عملكردي نظام پيشنهادها»، چنانچه برخي از اين مصوبات نياز به طرح در جلسه هيأت‌رييسه دانشگاه داشته باشد، رييس كميته عالي موظف است آن مصوبات را در جلسه مذكور مطرح نمايد؛
  • تاييد موضوعات فراخوان (بذر پيشنهاد) ارايه شده توسط كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها؛
  • تصميم‌گيري در مورد بررسي پيشنهادهاي در سطح کلان و پيشنهادهايي كه نياز به بازنگري در آيين‌نامه نظام پيشنهادها دارند؛
  • تعيين امتياز پيشنهادهاي ويژه؛
  • صحه‌گذاري امتياز پيشنهادهاي قابل قبول (مصوب) توسط كميته‌هاي تخصصي؛
  • برنامه‌ريزي جهت برگزاري همايش‌هاي نظام پيشنهادها و انتخاب برترين‌هاي نظام پيشنهادها.

 

اعضا:

رديف 

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دکتر محمد لگزيان

معاون طرح و برنامه دانشگاه

2

دكتر محمد رضا آهنچيان

عضو هيات علمي دانشكده علوم تربیتي و روان شناسی

3

دكتر محسن نوغاني دخت بهمني

عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني

4

دكتر حسين انصاري

مدير اداري و پشتيباني دانشگاه

5

دكتر سيد هادي ابراهيمي

مدیر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

6

دكتر سعيد خان زادي

مدير دانشجويي دانشگاه

7

دكتر سيد رضا عطارزاده حسيني مشاور اجرايي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي

8

دكتر زهره سپهري شاملو

مدير فرهنگي دانشگاه
9 دكتر جواد ساده عضو هيات علمي دانشکده مهندسي
10 دكتر محمد قرباني عضو هيات علمي دانشکده كشاورزي
11  دكتر غلامرضا محمدي  معاون دانشکده دامپزشکی
12  اميد ميلاني فرد  كارشناس مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه اي
13 احسان سالاری
دبیر کمیته، کارشناس معاونت طرح و برنامه