طرح‌های مطالعاتی- برنامه‌ريزي

طرح‌هاي مطالعاتي در دست اقدام

  • تداوم اجرا و بازنگری سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

 

طرح‌هاي مطالعاتي خاتمه‌يافته

  • طرح ارزیابی کارت امتیازی متوازن
  • تدوين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد
  • تدوين برنامه تفصيلي پنج‌ساله دانشگاه فردوسي مشهد
  • برنامه‌ريزي جهت اجراي نظام هوشمندي رقابتي
  • ايجاد ساز و كار نظارت بر حسن انجام برنامه تفصيلي