معرفي

 

 

مقدمه

امروزه فرایندها، کلید موفقیت هر سازمان هستند. فرایندها، هسته اصلی کسب و کار سازمان محسوب می شوند. بنابراین داشتن رویکرد مدیریت فرایند در سازمان‏ها بسیار حایز اهمیت است.
مدیریت فرایند با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‏ها، روشی یکپارچه و نظام‏ مند را برای طراحی، اجرا، تحلیل و توسعه، کنترل و مدیریت فرایندها در جهت دستیابی به نتایج هدف‌گذاری شده همسو با اهداف استراتژیک سازمان، ارائه می‌نماید.
دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سال 86، با هدف استقرار نظام جامع مدیریت فرایندها، شروع به فعالیت نمود. این مدیریت نیز طی دوره‏ فعالیت خود، پس از شناسایی کلیه فرایندهای کاری دانشگاه، نسبت به مستندسازی و مدلسازی اقدام نموده است. سپس براساس اولویت‏های شناسایی‏شده حوزه ‏‏های کاری مختلف، به امر تحلیل، بازطراحی و بهبود فرایندها می‏پردازد. این مدیریت طی دوره‏های کاری معینی با پیاده‏ سازی روش‏های اجرایی پايش و اندازه‌گيري فرايند و پايش و اندازه‌گيري خدمت در جهت ارزیابی و کنترل فرایندها گام‏های موثری را برداشته است.

ابتداي صفحه


 

شرح وظايف

 

 • طراحی و بازطراحی نقشه جامع‌ فرایندهای دانشگاه  
 • مستندسازي فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه و بازنگري مستمر مستندات
 • پايش و اندازه‌گيري مستمر فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • كنترل مستمر و نگهداري اسناد و سوابق دانشگاه و امحاي مستندات منسوخ شده
 • طراحی و بازطراحی فرايندهاي اصلي و كليدي دانشگاه
 • همکاری در استقرار فرایندها و نظارت بر حسن اجراي مدل بهبود يافته فرايندهای دانشگاه
 • هدايت کارگروه‌هاي بهبود فرايندها و فعالیت‌های دانشگاه
 • انجام مطالعات در زمینه استقرار نظام‌ها و مدل‌های مدیریت فرایندها

 

 

ابتداي صفحه


كميته/ شورا

شرح وظايف کارگروه بهبود فرایندها و فعالیت ها

 • همکاری موثر در تدوین و بررسی مستندات مربوط به فرایندها و فعالیت‌ها شامل روش‌اجرا، دستورالعمل، شناسنامه فرایند و کاربرگ‌ها
 • همکاری موثر در پایش، ارزیابی و بهبود مستمر فرایندها و فعالیت‌های دانشگاه
 • امکان‌سنجی مكانيزه نمودن فرآيندها و فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌های دانشگاه
 • همکاری موثر در طراحی/بازطراحی فرایندها و فعالیت‌های دانشگاه
 • همکاری موثر در تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی

 

ابتداي صفحه


 نمایندگان واحدها در حوزه بهبود فرایندها

شرح وظايف نمايندگان

 • تعامل با ساير كارشناسان واحد مربوطه جهت گردآوري درخواست‌ها
 • ثبت درخواست‌ها در سامانه فرايندها
 • تعامل مستمر با كارشناس تحليل‌گر كسب و كار (فرايند) مستقر در مديريت منابع‌انساني و تحول سازماني
 • بررسي مستمر سامانه و پيگيري درخواست‌ها از افراد داراي نقش در كليه مراحل فرايند

 

کارشناس نماینده واحد

واحد سازمانی

ردیف

حوزه

سید علیرضا سعادت علیجانی

دفتر ریاست و روابط عمومی

1

حوزه ریاست

هومن احمدیان یزدی

مدیریت همکاری‌های علمی‌ بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی

2

مسعود حکیمی

دبیرخانه هیات‌های ممیزه و جذب

3

سیدمحمدجعفر جعفریان راد

دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استانی

4

-

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

5

مهدی حافظی

مدیریت حراست

6

سید جواد ضیائی

هسته گزینش

7

طاهره رمضانی

مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

8

معاونت آموزشی

حسن الیاسی راد سید علی صالحی بایگی

مدیریت خدمات آموزشی

9

معصومه اکرامی

گروه آموزش‌های الکترونیکی

10

طراوت طوسی زارعی

گروه آموزش‌های آزاد (کالج دانشگاه)

11

هادی محمدی- مهرنوش منوچهری- هما کیانفر

مدیریت پژوهشی

12

معاونت پژوهش و فناوری

بهشید عمرانی

مدیریت توسعه و انتقال فناوری

13

فرزانه فرجامی

مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی

14

مصطفی قندهاری

مدیریت نشر آثار علمی

15

منا جهانگیری خواه

مدیریت شبکه آزمایشگاه‌ها

16

هادی اکرمی

مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه

17

معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی

 

راضیه ادبی

مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان

18

زهرا لاری

مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان

19

حدیث احمدیان

مدیریت تربیت‌بدنی

20

احمد موسمی

گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی

21

حمیدرضا لطفی

دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

22

مریم نوری بایگی- سعید بهزادی فر- سمیه باوفا

مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی

23

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع

زهرا لشکری پور

مدیریت منابع‌انسانی و تحول سازمانی

24

عیسی آرامجو

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

25

حسین مشتاق خراسانی حسین اقبالی- نسترن فرمانبر

مدیریت مالی

26

معاونت اداری و مالی

فائزه انجیدنی طاهره صاحبیان سقی- نسترن فرمانبر- مریم خجسته بوجار

مدیریت اداری و پشتیبانی

27

فاطمه آراسته- نسترن فرمانبر

مدیریت حقوقی

28

محمد امین

مرکز رشد واحدهای فناور

29

سایر