برگزاري سومين نشست كارگروه تحول اداري و بهره وري دانشگاه هاي منطقه 4 كشور

سومين نشست كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4 به رياست دانشگاه فردوسي مشهد، روز چهارشنبه مورخ 90/9/30 در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گرديد. مشاهده اطلاعات بيشتر

 

tahavol3