برگزاری چهارمين جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان معاونت طرح و برنامه

چهارمین جلسه هم‌انديشي مديران و كارشناسان معاونت طرح و برنامه در سال 1390 ، روز پنجشنبه 10/9/90، ساعت 11 الي 13 در محل سالن شوراي مركزي دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا توسط جناب آقاي دكتر خادمي در خصوص عملکرد معاونت طرح و برنامه در شش ماه ابتدای سال 1390 و پيش‌بيني فعاليت‌های شش ماهه دوم سال 1390 گزارشی ارائه نمودند. سپس مديران و کارشناسان معاونت، پيشنهادها و نکاتی را در جهت بهبود عملکرد معاونت بيان نمودند. در پايان از کارمند نمونه معاونت در شش ماهه اول سال 1389، خانم فاطمه علی پور تقدير به عمل آمد.