برگزاری چهارمين جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان معاونت طرح و برنامه

چهارمین جلسه هم‌انديشي مديران و كارشناسان معاونت طرح و برنامه در سال 1390 ، روز پنجشنبه 10/9/90، ساعت 11 الي 13 در محل سالن شوراي مركزي دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا توسط جناب آقاي دكتر خادمي در خصوص عملکرد معاونت طرح و برنامه در شش ماه ابتدای سال 1390 و پيش‌بيني فعاليت‌های شش ماهه دوم سال 1390 گزارشی ارائه نمودند. سپس مديران و کارشناسان معاونت، پيشنهادها و نکاتی را در جهت بهبود عملکرد معاونت بيان نمودند. در پايان از کارمند نمونه معاونت در شش ماهه اول سال 1389، خانم فاطمه علی پور تقدير به عمل آمد.

اطلاعیه ها