موفقيت سركار خانم جليليان در سومين جشنواره فرهنگي ورزشي

همکار محترم سرکار خانم زهره جليليان

کسب مقام نخست در مسابقات تير و کمان و همچنين مقام دوم مسابقات دو و ميدانی، در سومين جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضای هيات علمی دانشگاه را به سرکارعالی تبريک عرض نموده و از خداوند متعال برايتان توفيق روزافزون آرزومنديم.