گزارش شركت در نهمين همايش و سومين چشنواره ملي نظام پيشنهادها

به نام خداوند جان و خرد

گزارش شركت درنهمين همايش و سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها

نهمين همايش و سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها با حضور 600 نفر از نمايندگان سازمان‌هاي مختلف، روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 11/11/1390 و 12/11/1390 در محل تالار غدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران با اهداف "بسترسازي فرهنگي به‌منظور توسعه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها" و "بهبود باور و اعتقاد مديران به سودمندي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها" برگزارگرديد. لازم به ذكر است 69 مقاله به دبيرخانه همايش توسط سازمان‌هاي مختلف ارسال گرديده بود كه از اين ميان 26 مقاله برگزيده شد.

روز نخست همايش، پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد و پخش سرود ملي ايران، دبير اجرايي همايش (آقاي مهندس محمد ولد خاني)، دبير همايش (آقاي دكتر مجيد كرد رستمي) و رييس همايش (خانم دكتر زهرا سادات محمدي) گزارشي از برنامه‌زمان‌بندي همايش، تاريخچه برگزاري همايش و اهداف برگزاري همايش ارايه نمودند. سپس جناب آقاي دكتر لطف ا... فروزنده (معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) به مباحث مربوط به اهميت نظام پيشنهادها و نقش آن در بهبود و بهره‌وري سازمان‌ها پرداختند. سپس طبق برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده 17 مقاله در اين روز ارايه گرديد.

روز دوم همايش پس از صحبت آغازين مجري، 8 مقاله ارايه گرديد و سپس جلسه پرسش و پاسخ شركت‌كنندگان با حضور آقاي دكتر بزرگيان، آقاي دكتر كرد رستمي، آقاي دكتر ذاكر و آقاي دكتر فتح الهي راد انجام شد. در بخش پاياني مراسم نيز آقاي دكتر فتح الهي راد به‌عنوان دبير جشنواره ملي سرآمدي نظام پيشنهادها، گزارشي از جشنواره نظام پيشنهادها، تعداد سازمان‌هاي شركت‌كننده در جشنواره و مزاياي شركت در اين جشنواره را بيان نمودند. سپس در مراسم اختتاميه لوح تقدير به ارايه‌كنندگان مقالات برگزيده و لوح تقدير و تنديس به برگزيدگان جشنواره اهداء گرديد.

سركار خانم مريم خجسته (دبير كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه) و سركار خانم انسيه اكبري معيني (دبير برتر كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه) به‌عنوان نمايندگان دانشگاه فردوسي مشهد در اين همايش شركت نمودند.

خواهشمند است جهت دريافت مقالات ارايه شده در همايش به لينك ذيل مراجعه فرماييد.

مقالات ارايه شده در همايش