برگزاری جلسه هم انديشی معاونين محترم دانشکده ها و معاونت طرح و برنامه

جلسه هم‌انديشي معاونين محترم دانشكده‌ها و معاونت طرح و برنامه، با هدف بررسي دغدغه‌هاي مشترك و هماهنگي بيشتر بين معاونت طرح و برنامه و دانشكده‌ها در روز شنبه 1390/12/06 در سالن شورا واقع در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گرديد.hamandishi2

hamandishi3

hamandishi