ششمين نشست كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4 كشور

ششمين نشست كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4 كشور با رياست دانشگاه فردوسي مشهد، روز چهارشنبه مورخ 91/4/7 در محل دانشگاه بجنورد برگزار گرديد. جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اعضا و فعاليت‌هاي كارگروه به كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4  مراجعه فرماييد.