گزارش عملكرد دبيرخانه نظام پيشنهادها

   

  گزارش عملکرد   سال 1389

  1. تشكيل 40 جلسه كميته نظام پيشنهادها، بررسي 2440، اهداي پاداش به 227 پيشنهاد مصوب و ابلاغ 155 پيشنهاد جهت اجرا
  2. برگزاري سومين همايش نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد، اعطاي هديه و تقديرنامه به پيشنهاد دهندگان و داور برتر سال 1388، صدور 218 گواهي‌نامه براي شركت‌كنندگان در همايش و ارسال لوح فشرده سومين همايش نظام پيشنهادهاي دانشگاه براي دبيران انجمن‌هاي علمي- دانشجويي.
  3. نظرسنجي از عملكرد نظام پيشنهادها و نحوه برگزاري همايش از سايت معاونت طرح و برنامه و پورتال كارمندي.
  4. بهينه سازي مستمر و تصحيحات موردي سيستم مكانيزه پذيرش پيشنهادها (189 مورد).
  5. اسكن نمودن حدود 1200 پوشه نظام پيشنهادها و امحاء آن‌ها.
  6. تهيه فايل PDF از پيشنهادهاي نيمه دوم سال 1388 و پيشنهادهاي سال 1389 به تفكيك حوزه، جهت دسترسي كاركنان
  7. جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تهيه 36 مقاله فارسي و انگليسي در زمينه نظام پيشنهادها و مديريت مشاركتي و بهره‌برداري از آن‌ها در جهت ارتقاي نظام پيشنهادهاي دانشگاه.
  8. تهيه اسلايد در زمينه نظام پيشنهادها و مديريت مشاركتي جهت ارائه بر روي سايت معاونت طرح و برنامه.
  9. برگزاري جلسات منظم با معاونين دانشگاه به‌منظور پيگيري تعداد 255 پيشنهاد ارسال شده جهت بررسي اجرائي شدن.
  10. تهيه ليستي كامل از داوري‌هاي (انجام گرفته/ انجام نگرفته/ واصل نشده) سال 1388 و پيگيري داوري‌هاي انجام نگرفته.
  11. تحليل و بررسي پيشنهادهاي اجراء شده سال 1388 به منظور تهيه اطلاعات مورد نياز استانداري.
  12. برگزاري كارگاه آموزشي "روش‌هاي ارتقاء نوآوري و بهبود كيفي پيشنهادها" ويژه پيشنهاددهندگان برتر سال 1389.
  13. تشكيل كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها در كليه واحدهاي دانشگاه.
  14. برگزاري كارگاه آموزشي "مقدمه‌اي بر مهندسي مجدد نظام پيشنهادها" ويژه دبيران و كارشناسان كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها.
  15. برگزاري سمينار آموزشي "مقدمه‌اي بر مهندسي مجدد نظام پيشنهادها" براي122 نفر.
  16. برگزاري كارگاه آموزشي" نحوه پذيرش و بررسي پيشنهاد در كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها" ويژه دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها.
  17. برگزاري نشست آموزشي "استقرار كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد" ويژه معاونين محترم دانشگاه و مديران محترم ستادي دانشگاه به همراه رؤسا و معاونين محترم دانشكده‌ها.

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 1388

  كميته نظام پيشنهادها با برگزار نمودن 41 جلسه، 1400 پيشنهاد را بررسي نموده است. از اين ميان 214 پيشنهاد براي ارزيابي ارسال شده كه به 90 پيشنهاد پاداش تعلق گرفته و 25 پيشنهاد نيز قابل اجرا تشخيص داده شده است. از ديگر فعاليت‌هاي اين بخش مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. برگزاري دومين همايش نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد، اعطاي هديه و تقديرنامه به پيشنهاد دهندگان و داوران برتر سال 1387.
  2. بهينه سازي مستمر و تصحيحات موردي سيستم مكانيزه پذيرش پيشنهادها.
  3. رسيدگي و امتياز‌دهي به درخواست‌هاي ارتقاء شغلي دريافت شده از همكاران.
  4. ارائه كليه پيشنهادهاي سال هاي 1386، 1387 و نيمه اول سال 1388 به تفكيك حوزه بر روي سايت طرح و برنامه.
  5. اسكن نمودن حدود 2000 پوشه نظام پيشنهادها و امحاء كردن آنها.
  6. همكاري با ساير دانشگاهها در راه‌اندازي و پياده سازي نظام پيشنهادها.
  7. تعيين و اعزام 3 نفر از پيشنهاد دهندگان و داوران نظام پيشنهادها به دومين همايش ملي جايزه نظام پيشنهادها و اولين كنفرانس بين‌المللي نظام پيشنهادهاي كشور.

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 1387

  كميته نظام پيشنهادها با برگزار نمودن 41 جلسه، 766 پيشنهاد را بررسي نموده است. . از اين ميان 546 پيشنهاد براي ارزيابي ارسال شده كه به 53 پيشنهاد پاداش تعلق گرفته و 9 پيشنهاد نيز قابل اجرا تشخيص داده شده است. از ديگر فعاليت‌هاي اين بخش مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. برگزاري اولين همايش نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد، اعطاي هديه به پيشنهاد دهنده، داور و مدير برتر سال 1386، ارسال هديه براي كارشناسان حاضر در همايش و داوران، بررسي فرمهاي نظر خواهي مربوط به همايش و تجزيه و تحليل داده‌ها.
  2. استخراج نتايج لازم از پيشنهادهاي سال‌ 87 به منظور تعيين پيشنهاد دهنده، داور و مدير برتر سال 1387.
  3. تصحيحات موردي سيستم مكانيزه پذيرش پيشنهادها.
  4. رسيدگي و امتياز‌دهي به درخواست‌هاي ارتقاء شغلي دريافت شده از همكاران.
  5. تهيه بانك اطلاعاتي پيشنهاد دهندگان سال 1386 و 1387.
  6. تهيه بانك اطلاعات داوران به تفكيك واحدها و تخصص.
  7. شركت در 2 همايش نظام پيشنهادها.

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 1386

  كميته نظام پيشنهادها با برگزارنمودن 37 جلسه، 1064 پيشنهاد را بررسي نموده است. از اين ميان 435 پيشنهاد براي ارزيابي ارسال شده كه به 64 پيشنهاد پاداش تعلق گرفته و 42تاي آنها قابل اجرا تشخيص داده شده است. از ديگر فعاليت‌هاي اين بخش مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. تهيه آئين‌نامه نظام پيشنهادها (گردش كار، فرم‌ها و ...).
  2. الكترونيكي نمودن سيستم پذيرش پيشنهادها و ايجاد بهبود در برخي از قسمت‌هاي آن.
  3. بررسي پيشنهادهاي ارائه شده در سال 1385 و اهداي كتاب به همه آنان.
  4. بررسي آماري پيشنهادها و تعيين فراواني آنها در حوزه‌هاي مختلف و به تفکيک سال‌هاي 1385 و 1386.
  5. تهيه و تدوين آئين‌نامه امتيازدهي به پيشنهادها جهت سامانه ارتقاء شغلي و ارزيابي سالانه كاركنان و امتياز دهي ويژه به پيشنهادها بدين منظور.
  6. تعيين و تهيه هداياي غيرنقدي (مانند CD شاهنامه، حافظه فلاش و كارت هديه پارسيان) جهت اهداي پاداش.
  7. انتقال تجربيات ساير نهادها (مانند دانشگاه زنجان) و دانشگاه همدان به دانشگاه و بالعكس.
  8. شركت در همايش نظام پيشنهادها در هتل المپيك تهران و تهيه گزارش و CD جهت تك تك اعضاي كميته

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 1385

  1. توزيع پوستر، تراكت و اطلاعيه هاي مرتبط نظام پيشنهادها
  2. دريافت پيشنهادها، جمع‌بندي و ارسال براي معاونت اداري و مالي

  ابتداي صفحه