برگزاری هفتمين نشست كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4

هفتمين نشست كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4 با رياست دانشگاه فردوسي مشهد، روز چهارشنبه مورخ 91/6/15 در محل مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان برگزار گرديد.

 اطلاعات بيشتر