گزارش اولين همايش منطقه‌اي و چهارمين همايش دانشگاهي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد (چهارشنبه، 22 آذر ماه سال1391)

اولين همايش منطقه‌اي و چهارمين همايش دانشگاهي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور حدود 200 نفر از مديران، اعضاء هيات‌علمي و كارشناسان محترم دانشگاه فردوسي مشهد و مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه‌هاي شمال شرق كشور، روز چهارشنبه 22 آذر ماه، ساعت 17 الي 20:45 در سالن آمفي‌تئاتر دانشكده مهندسي برگزار شد. در اين همايش جناب آقاي دكتر خادمي (رييس كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد) گزارشي از عملكرد نظام پيشنهادهاي دانشگاه در سال 1390 ارايه و ضمن ابراز تشكر از مشاركت فعال همكاران دانشگاهي، نقش نظام پيشنهادها در ايجاد تحول و شكوفايي سازماني را مفيد و مؤثر دانسته و بر حضور پررنگ‌تر آنان در پيشبرد اهداف مقدس نظام پيشنهادها،  تاكيد نمودند.

در ادامه، سخنران علمي همايش جناب آقاي دكتر مرتضوي (دانشيار محترم گروه مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصادي) به مباحث مديريت مشاركتي (الزامات و كاربردها) و رابطه آن با نظام پيشنهادها پرداختند. سپس جناب آقاي دكتر فتح الهي راد (طراح و مجري نظام‌هاي نوين مديريتي/ مشاركتي) در خصوص فرايند و اهداف نظام پيشنهادها، نقش مديران در نظام پيشنهادها و تكنيك‌ها و فنون خلاقيت توضيحاتي را ارائه كردند. ايشان همچنين با ذكر مثال و بيان ويژگي‌هاي يك پيشنهاد سازنده، به نحوه شكل‌گيري ايده و افزايش مستمر اطلاعات توسط كاركنان از طريق مطالعه و بهره‌گيري از تكنيك‌هاي خلاقيت همچون طوفان ذهني، استعاره و غيره اشاره نمودند. در بخش بعدي برنامه‌ها جناب آقاي دكتر خادمي، جناب آقاي دكتر مرتضوي و جناب آقاي دكتر فتح‌الهي راد به شنيدن نقطه‌نظرات و پاسخگويي به سوالات ميهمانان پرداختند. در بخش پاياني همايش نيز از اعضاي كميته تخصصي برتر سال 1390 و پيشنهاددهندگان برتر سال‌هاي 1389 و 1390 تقدير شد كه اسامي اين عزيزان به‌شرح زير مي‌باشد:

پيشنهاددهنده برتر:

جناب آقاي هومن احمديان يزدي (كارشناس محترم مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه) پيشنهاددهنده برتر سال 1389
جناب آقاي اميد ميلاني‌فرد (كارشناس محترم مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه) پيشنهاددهنده برتر سال 1390

كميته تخصصي برتر:

جناب آقاي دكتر عباس طالب زاده شوشتري (رييس محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)
جناب آقاي دكتر هادي اعظمي (عضو محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)
جناب آقاي دكتر حميد شايان (عضو محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)
جناب آقاي دكتر محسن نوغاني دخت بهمني (عضو محترم سابق كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)
جناب آقاي حسين قاسمي (عضو محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)
سركار خانم مليحه آريامنش (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)

اسلايدهای ارائه شده در همايش:

مشاهده تصاوير همايش