برگزاري كارگاه آموزشي " آشنايي با فرآيندهاي نظام پيشنهادها"

كارگاه آموزشي" آشنايي با فرآيندهاي  نظام پيشنهادها" به‌عنوان برنامه جنبي اولين همايش منطقه‌اي و چهارمين همايش دانشگاهي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد، با حضور كارشناسان دانشگاه‌هاي شمال شرق كشور و دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها در صبح روز همايش (مورخ 22/09/1391) از ساعت 9 الي 12 برگزار گرديد.

در اين كارگاه ابتدا جناب آقاي دكتر فتح‌ الهي راد (طراح و مجري نظام‌هاي نوين مديريتي/ مشاركتي) در خصوص فرآيندهاي اصلي نظام پيشنهادها (فرآيند دريافت، بررسي، اجرا و پاداش‌دهي) نكاتي را خاطر نشان ساختند. در ادامه سركار خانم خجسته و سركار خانم تاتاري (كارشناسان دبيرخانه نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد) با هدف تسهيل فرآيند طراحي و استقرار نظام پيشنهادها در دانشگاه‌هاي شركت‌كننده در كارگاه، به معرفي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد و سامانه الكترونيكي آن پرداخته و فرآيند دريافت و بررسي پيشنهادها را تشريح نمودند. در نهايت كارگاه مذكور با پاسخگويي به سوالات شركت‌كنندگان به اتمام رسيد.

IMG_0309IMG_0312IMG_0318IMG_0323