موفقيت خانم جليليان و آقای سالاری در چهارمين جشنواره فرهنگي ورزشي

کسب مقام دوم و سوم در مسابقات تير و کمان، در چهارمين جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضای هيات علمی دانشگاه، توسط خانم جليليان و آقای سالاری را تبريک عرض نموده و از خداوند متعال توفيق روزافزون آرزومنديم.

 

tirkaman