حضور دبير كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد در هفتمين همايش نظام پيشنهادهاي شهرداري مشهد

هفتمين همايش نظام پيشنهادهاي شهرداري مشهد روز پنج‌شنبه مورخ 05/11/1391 در مجتمع فرهنگي كوهسر برگزار گرديد.

لازم به ذكر است دبير كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه به‌عنوان نماينده دانشگاه فردوسي مشهد در همايش مذكور حضور يافت.

در اين همايش ابتدا جناب آقاي دكتر برادران (معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد)، ضمن خير مقدم به شركت‌كنندگان در همايش، گزارشي از عملكرد نظام پيشنهادهاي شهرداري مشهد ارايه و ضمن ابراز تشكر از مشاركت فعال كاركنان شهرداري، اشاره نمودند یکی از اقداماتی که در عرصه برنامه‌ریزیهای سازمانی می‌تواند به کمک مدیران آید، بهره‌مندی از پيشنهادهاي کارکنان سازمان است. ايشان با اشاره به این‌که نظام پیشنهادها در بدنه شهرداری مشهد نهادینه شده است خاطر نشان نمودند برگزاري همايش نظام پيشنهادها در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت.

سپس جناب آقاي دكتر خادمي به‌عنوان رييس مركز پژوهش‌هاي شهرداري مشهد و بنيان‌گذار نظام پيشنهادهاي شهرداري، به بيان نقش و اهميت مديريت مشاركتي در سازمان‌ها و از جمله شهرداري مشهد پرداخته و اشاره نمودند يكي از عوامل موفقيت هر سازماني بهره‌گيري مديران از سبك مديريت مشاركتي و بهره‌مندي از توان فكري كاركنان در حل مسائل سازماني است.

در ادامه برگزاري همايش، سخنران علمي همايش جناب آقاي دكتر كرد رستمي به عوامل موفقيت نظام پيشنهادها در سازمان‌ها اشاره نموده و خاطر نشان ساختند اولين عامل موفقيت هر سازماني در استقرار و تداوم نظام پيشنهادها، اعتقاد قلبي مديران ارشد سازمان و حمايت آنان از نظام پيشنهادها مي‌باشد.

در بخش پاياني همايش نيز از جناب آقاي دكتر خادمي (به‌عنوان بنيان‌گذار نظام پيشنهادها در شهرداري مشهد)، جناب آقاي جباري آزاد (فعال‌ترين عضو كميته عالي نظام پيشنهادهاي شهرداري مشهد)، سركار خانم گل شيخي (دبير كميته عالي نظام پيشنهادهاي شهرداري مشهد)، پيشنهاددهندگان برتر سال‌هاي 1389 و 1390، پيشنهادهاي برتر سال‌هاي 1389 و 1390، كميته تخصصي برتر سال 1390 و كليه دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها تقدير شد.