"اطلاعيه ثبت‌نام در دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني" ويژه كاركنان

قابل توجه همكاران گرامي

به اطلاع مي‌رساند، دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني" به مدت 24 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. كارمندان محترم دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال کارمندي- منوي آموزشي- زير منوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 22/02/92 لغايت پايان وقت اداري 28/02/92 براي شركت در دوره مذكور اقدام نمايند.

* بديهي است پس از تاييد مدير مربوطه ثبت‌نام در دوره نهايي مي‌گردد.

تاريخ و محل برگزاري دوره

گروه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

تاريخ برگزاري آزمون

گروه اول

شنبه

04/03/92

ساعت 14- 10

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 

كلاس شماره 18

اولويت با كارمندان

رسمي، پيماني و قراردادكار مشخص مي‌باشد

آزمون در جلسه آخر دوره برگزار خواهد شد

يكشنبه

05/03/92

شنبه

11/03/92

يكشنبه

12/03/92

شنبه

18/03/92

يكشنبه

19/03/92

 

يادآوري:

1-  لازم به ذكر است تنها كساني مي‌توانند در اين دوره‌ شركت نمايند كه وضعيت ثبت‌نام آن‌ها "تأييد شده" باشد.

2-  افرادي مجاز به شركت در دوره‌ فوق مي‌باشند كه قبلا در دوره‌هاي مشابه با اين دوره‌ شركت نكرده باشند.

3- چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره خودداري نمايند، در انتخاب دوره‌هاي بعدي با محدوديت مواجه خواهند شد.

4- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از همكاران ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال كارمندي، منوي آموزشي و زيرمنوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي دوره آموزشي را از تاريخ 19/03/92 لغايت 26/03/92 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال كارمندي مي‌باشد).

                                                                  

                                                             معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)