"اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "ارزشيابي برنامه درسي" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "ارزشيابي برنامه درسي" به مدت 6 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتيد- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 26/09/92 لغايت پايان وقت اداري 03/10/92 براي شركت در كارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري كارگاه

نام كارگاه

تاريخ برگزاري كارگاه

ساعت برگزاري كارگاه

محل برگزاري كارگاه

مدرس

ارزشيابي برنامه درسي

 

‌شنبه

07/10/92

و

دوشنبه

09/10/92

11-8

سالن اجتماعات تحصيلات تكميلي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي

جناب آقاي مهرام

عضو محترم هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي

 

يادآوري:

1- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اعضاي محترم هيأت علمي تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي، زير منوي اداري و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را از تاريخ 09/10/92 لغايت 16/10/92 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتيد مي‌باشد).

 

                                                                 معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)

 

 

 

 

رئوس مطالب کارگاه ارزشیابی برنامه درسی

 

 

 

 • ارزشیابی (تعریف و مفهوم)
 • حیطه های ارزشیابی آموزشی : فرد ـ سازمان ـ برنامه
 • سوالات مهم در ارزشیابی
 • رویکردهای ارزشیابی آموزشی
 • الگوهای ارزشیابی آموزشی
 • نیاز سنجی آموزشی و الگوهای نیاز سنجی
 • کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

برخی منابع مفید:

 

 • Curriculum : Foundations, Principles, and Issues by Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins (2012, Hardcover, Revised) Chap:11
 • ارزشیابی آموزشی؛ عباس بازرگان. ۱۳۸۹
 • روشهای تحقیق کمی و کیفی، گال، بورگ و گال؛ ترجمه احمد رضا نصر اصفهانی و دیگران. فصل ارزشیابی. ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳.
 • نیازسنجی آموزشی: الگوها و فنون. کوروش فتحی واجارگاه. ۱۳۸۱
 • جنبش كيفيت گرايي در آموزش عالي: به سوي الگويي جامع از مديريت كيفيت. مهرعليزاده ، يداله (1387). مجله انجمن آموزش عالی ایران،‌شماره 2،‌صص:20-35.

 

اطلاعیه ها