تغيير نهايي زمان برگزاري دوره آموزشي "روش‌ها و تكنيك‌هاي بهبود عملكرد سازمان" (گروه 1 و 2)

قابل توجه همكاران گرامي

به اطلاع مي‌رساند، با توجه به تقاضاي برخي از همكاران محترم، به دليل تداخل برنامه زماني برگزاري دوره آموزشي "روش‌ها و تكنيك‌هاي بهبود عملكرد سازمان" با امتحانات دانشجويان، تغيير نهايي برگزاري دوره مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:

تاريخ و محل برگزاري دوره

 

گروه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

گروه اول

چهارشنبه

92/10/04

ساعت 10- 8

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

كلاس شماره 25

دوشنبه

92/11/07

ساعت 10- 8

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

كلاس شماره 18

چهارشنبه

92/11/09

ساعت 10- 8

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

كلاس شماره 18

گروه دوم

‌چهارشنبه

92/10/04

ساعت 12- 10

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

كلاس شماره 25

سه‌شنبه

92/11/08

ساعت 10- 8

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

كلاس شماره 18

چهارشنبه

92/11/09

ساعت12- 10

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

كلاس شماره 18

 

 

اطلاعیه ها