اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "شيوه‌هاي نگارش مقاله بالاخص مقالات ISI" ويژه اعضاي هيأت علمي

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "شيوه‌هاي نگارش مقاله بالاخص مقالات ISI" به مدت 8 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتيد- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 16/10/92 لغايت پايان وقت اداري 25/10/92 براي شركت در كارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري كارگاه

نام كارگاه

تاريخ برگزاري كارگاه

ساعت برگزاري كارگاه

محل برگزاري كارگاه

مدرس

شيوه‌هاي نگارش مقاله بالاخص مقالات ISI

 

‌سه شنبه

08/11/92

صبح 11:30-8

و

بعدازظهر 16- 13

سازمان مركزي دانشگاه- طبقه سوم- سالن شوراي شماره 1

جناب آقاي دكتر فرشيد دانش

 

يادآوري:

1- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اعضاي محترم هيأت علمي تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي، زير منوي اداري و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را از تاريخ 06/11/92 لغايت 13/11/92 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتيد مي‌باشد).

 

                                                                        معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)

اطلاعیه ها