جلسه آشنايي و هماهنگی معاون طرح و برنامه دانشگاه و کارشناسان معاونت طرح و برنامه

جلسه آشنایی و هماهنگی معاون طرح و برنامه دانشگاه و کارشناسان معاونت طرح و برنامه روز یکشنبه 21/2/1393،از ساعت 8 الی 10:30در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر لگزیان توضیحاتی در خصوص اهمیت و لزوم رسیدن به بیان مشترک و مفاهمه، تهیه مدل توسعه سازمانی برای حرکت به سمت سازمان ایده آل و .... ارائه فرمودند. ایشان، دانش محوری، داشتن دغدغه بهبود و پیشرفت، دانش بروز و کار واقع بینانه را از ویژگی‌های کارشناس معاونت طرح و برنامه برشمردند و بر حفظ کرامت و شان کارکنان در محیط جدی کار تاکید فرمودند. در ادامه نیز چند تن از کارشناسان معاونت در خصوص فعالیت‌ها و طرح های معاونت نکاتی را بیان نمودند.

در بخش پایانی جلسه نیز با حضور جناب آقای دکتر خادمی (معاون اسبق طرح و برنامه و  مشاور محترم برنامه ریزی رئیس دانشگاه)، با ارائه لوح از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

DSC02121

DSC02134

DSC02139