جلسه توديع و معارفه مديران برنامه ريزی و ارزيابی عملکرد و فرآيندها و ساختار برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مدیران برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و  مدیر فرآیندها و ساختار  معاونت طرح و برنامه روز یکشنبه1393/3/19  ساعت 12 الی 13 در سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار گردید. پیش از این دکتر حمید رضا کوشا، مدیر فرآیندها و ساختار و دکتر فریبرز رحیم نیا به عنوان مشاور برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه بودند.

خبر مرتبط: انتصاب مدير برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد و مدير فرآيندها و ساختار

 

DSC03278DSC03301

DSC03315