سمينار آموزشي "مديريت زمان"

قابل توجه همكاران گرامي

پيرو نامه 348/93/ص مورخ 18/03/93 ،اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي اقدام به برگزاري سمينار آموزشي "مديريت زمان" در روز چهارشنبه مورخ 21/03/93 از ساعت 9 الي 14 نموده است. به استحضار مي‌رساند همكاراني كه تمايل به شركت در اين دوره را دارند، فرم "درخواست شرکت در دوره و سمينار آموزش شغلي خارج از دانشگاه‌" را از پورتال كارمندي، منوي آموزشي، زير منوي قوانين و فرمهاي واحد آموزش، فرم ها دريافت و تكميل نموده و براي واحد آموزش و بهسازي منابع انساني ارسال نمايند تا در صورت موافقت با شركت ايشان، گواهينامه اين دوره آموزشي در سوابق آموزشي آنان ثبت گردد.