اطلاعيه ثبت‌نام در دوره آموزشي سبك زندگي بر مبناي آموزه‌هاي ديني" ويژه كاركنان خانم

قابل توجه همكاران گرامي

به اطلاع مي‌رساند، دوره آموزشي "سبك زندگي بر مبناي آموزه‌هاي ديني" به مدت 12 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. كارمندان محترم دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال کارمندي- منوي آموزشي- زير منوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 27/03/93 لغايت پايان وقت اداري 02/04/93 براي شركت در دوره مذكور اقدام نمايند.

* بديهي است پس از تاييد مدير مربوطه ثبت‌نام در دوره نهايي مي‌گردد.

تاريخ و محل برگزاري دوره

گروه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

تاريخ برگزاري آزمون

گروه اول

 

دوشنبه

09/04/93

ساعت 8 الي 10

 

دانشكده ادبيات و علوم انساني

 

اولويت با كارمندان

رسمي، پيماني و قراردادكار مشخص مي‌باشد

ارزشيابي كلاسي

چهارشنبه

11/04/93

دوشنبه

16/04/93

چهارشنبه

18/04/93

دوشنبه

23/04/93

چهارشنبه

25/04/93

 

يادآوري:

1-  لازم به ذكر است تنها كساني مي‌توانند در اين دوره‌ شركت نمايند كه وضعيت ثبت‌نام آن‌ها "تأييد شده" باشد.

2-  افرادي مجاز به شركت در دوره‌ فوق مي‌باشند كه قبلا در دوره‌هاي مشابه با اين دوره‌ شركت نكرده باشند.

3-  چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره خودداري نمايند، در انتخاب دوره‌هاي بعدي با محدوديت مواجه خواهند شد.

4-   چنانچه همكاران پس از ثبت‌نام از حضور در دوره منصرف شوند، مي‌توانند حداكثر تا دو روز قبل از شروع دوره انصراف خود را از طريق تماس يا شماره‌هاي 8802322 و 8802325 به واحد آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه اطلاع دهند.

5-  حد مجاز غيبت در اين دوره 1 جلسه مي‌باشد.

6-  تاخير در ورود و تعجيل در خروج بيش از 30 دقيقه به منزله غيبت محسوب خواهد شد.

7-  حدنصاب نمره قبولي در اين دوره كسب نمره 14 مي‌باشد.

8- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از همكاران ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال كارمندي، منوي امكانات و زيرمنوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي دوره آموزشي را از تاريخ 25/04/93 لغايت 05/05/93 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال كارمندي مي‌باشد).

                                                                     

                                                             معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)

اطلاعیه ها