انتصاب اعضاي جديد کميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه

انتصاب اعضاي جديد کميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه

جناب آقاي دکتر کافي طي احکامي جداگانه، اعضا، رئيس و دبير کميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه را به مدت 2 سال منصوب نمودند.

 

اعضاي کميته عالي نظام پيشنهادها:

 1. آقاي دكتر حسين انصاري (مدير اداري و پشتيباني دانشگاه) 
 2.  آقاي دكتر سيد هادي ابراهيمي (رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه)
 3.  آقاي دكتر سعيد خان زادي (مدير دانشجويي دانشگاه)
 4.  آقاي دكتر سيد رضا عطارزاده حسيني ( مشاور اجرايي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه)
 5.  خانم دكتر سپهري شاملو (مدير فرهنگي دانشگاه (
 6.  آقاي دكتر جواد ساده (عضو هيات علمي گروه مهندسي برق)
 7.  آقاي دكتر محمد قرباني (عضو هيات علمي گروه اقتصاد كشاورزي)
 8.  آقاي دكتر محمد رضا آهنچيان (عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي)
 9. آقاي دكتر غلامرضا محمدي (معاون دانشكده دامپزشكي)
 10. آقاي اميد ميلاني فرد (كارشناس مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه اي)

 

 

 رئيس و دبير کميته عالي نظام پيشنهادها:

 

 1.  آقای دکتر محمد لگزیان (معاون طرح و برنامه - رئیس کمیته عالی)
 2. آقای احسان سالاری (کارشناس معاونت طرح و برنامه - دبیر کمیته عالی)

 

آشنايي بيشتر با نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد

اهداف

 • فعال‌سازي كاركنان در جهت فعاليت‌هاي بهبودجويي و پوياسازي محيط كار از طريق ايجاد بستر مناسب براي تبلور خلاقيت و استعدادهاي کارکنان؛
 • ايجاد و تقويت روحيه كار گروهي و تيمي؛
 • افزايش تعلق سازماني و رضايت شغلي كاركنان با فراهم آمدن زمينه مشاركت در بهبود دانشگاه؛
 • ايجاد اشتياق به يادگيري، مطالعه، آموزش و تحقيقات در كاركنان جهت يافتن فرصت‌هاي بهبود و ارايه پيشنهاد؛
 • ايجاد امکان شناسايي کارکنان خوش‌فكر، خلاق، جستجوگر و ممتاز در دانشگاه؛
 • بهبود و تسهيل اجراي تصميم‌ها و انجام امور با افزايش مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها؛
 • همسو نمودن منافع فردي کارکنان با منافع سازماني؛
 • ايجاد روحيه مسئله‌يابي و مبارزه‌طلبي براي حل مشكلات به جاي روحيه فرار از مشكل و يا انتقال آن به  افراد يا ساير واحدهاي دانشگاه
 • استقرار مديريت دانش و سازمان يادگيرنده با بهره‌گيري از سيستم اطلاعاتي (نرم‌افزار تحت وب): نظام پيشنهادها اين امكان را براي كاركنان فراهم مي‌سازد تا ضمن مشاهده و اطلاع‌يابي از پيشنهادهاي ساير كاركنان بتوانند فرصت‌هاي بهبود را در دانشگاه تعميم و گسترش دهند.

 

شرح وظايف اعضاي کميته عالي نظام پيشنهادها

 • مشارکت در طراحي نظام پيشنهادها و تدوين آيين‌نامه متناسب با ويژگي‌هاي دانشگاه؛
 • عارضه‌يابي و بهبود سيستم پيشنهادها پس از استقرار آن از طريق بررسي روند عملکرد نظام پيشنهادها و آگاهي از موانع و مشكلات و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور رفع آن‌ها؛
 • تصويب «سياست‌ها»، «بودجه» و «هدف‌گذاري کمي ساليانه شاخص‌هاي عملكردي نظام پيشنهادها»، چنانچه برخي از اين مصوبات نياز به طرح در جلسه هيأت‌رييسه دانشگاه داشته باشد، رييس كميته عالي موظف است آن مصوبات را در جلسه مذكور مطرح نمايد؛
 • تاييد موضوعات فراخوان (بذر پيشنهاد) ارايه شده توسط كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها؛
 • تصميم‌گيري در مورد بررسي پيشنهادهاي در سطح کلان و پيشنهادهايي كه نياز به بازنگري در آيين‌نامه نظام پيشنهادها دارند؛
 • تعيين امتياز پيشنهادهاي ويژه؛
 • صحه‌گذاري امتياز پيشنهادهاي قابل قبول (مصوب) توسط كميته‌هاي تخصصي؛
 • برنامه‌ريزي جهت برگزاري همايش‌هاي نظام پيشنهادها و انتخاب برترين‌هاي نظام پيشنهادها

ورود به صفحه نظام پيشنهادها