جلسه دبيران کميته تخصصی نظام پيشنهاد با هدف بهبود سامانه نظام پيشنهادها برگزار شد

جلسه بهبود سامانه نظام پیشنهادها  با دعوت دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادها از  دبيران محترم كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها، روز دوشنبه 27 مرداد ماه، ساعت 8 الی 10 در معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. در این جلسه منوها و زیر منوهای سامانه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه گردد. لازم به توضیح که کارشناسان محترم مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه دانشگاه، جناب آقای مهندس میلانی فرد و سرکار خانم غلامی نیز در جلسه حضور داشتند و پیشنهادها را از لحاظ فنی و قابلیت اجرا مورد بررسی قرار دادند. از مهمترین نکات مورد بحث، می توان به پیش بینی تمهیداتی در خصوص پیگیری بهتر اجرای پیشنهادهای قابل قبول اشاره کرد.

دبیران محترم حاضر در جلسه:

  • سرکار خانم الهام محمدی 
  • سرکار خانم ملیحه کازرانی مقدم
  • سرکار خانم زارعی طوسی
  • سرکار خانم فرزانه فرجامی
  • جناب آقای رضا تاتاری
  • جناب آقای سید محمد بینش
  • جناب آقای مجید پازوکی
  • جناب آقای نوید آستان بوس
  • جناب آقای داود اسدیان
  • جناب آقای رضا دانای سیج