پيوستن مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه اي به حوزه معاونت طرح و برنامه

پيوستن مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه اي به حوزه معاونت طرح و برنامه
 
بر اساس بند 1 بيست ‌وهشتمين جلسه (93/05/28) هيأت محترم رئيسه دانشگاه و بند 2-2 و 2-3 ششمين جلسه شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (93/05/25)، مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي به حوزه معاونت طرح و برنامه پيوست.
 
معاونت طرح و برنامه ضمن استقبال و اعلام مراتب خرسندي از مصوبه مذكور، اطمينان دارد كه با توكل به خدواند متعال، اهتمام و مساعدت كليه همكاران محترم، اين اقدام زمينه بهره‌گيري هر چه بيشتر از ظرفيت ‌و قابليت‌ فناوري ‌و سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را در راستاي تحقق چشم‌انداز و برنامه‌هاي سند راهبردي دانشگاه فراهم خواهد نمود.