فراخوان پيشنهاد با محور بازنگری سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

 
با توجه به تصويب و ابلاغ سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1390 و طبق چشم انداز اين سند، دانشگاه بايستي تا سال 1399 با بهره گيري از كليه منابع، يكي از دو دانشگاه برتر جامع كشور، برخوردار از جايگاه معتبر در بين 10 دانشگاه برتر جهان اسلام و يكي از 500 دانشگاه برتر جهان باشد.
به منظور حصول اطمينان از اجرايي و عملياتي شدن سند راهبردي و اطمينان از حركت در مسير چشم انداز، ضرورت بازنگري و بروزرساني سند راهبردي بر اساس الزامات فرايند مديريت راهبردي و با توجه به تغييرات محيطي و داخلي احساس مي گردد. به همين منظور و پيرو تاكيدات رياست محترم دانشگاه، معاونت طرح وبرنامه موظف به طراحي فرايند بازنگري سند راهبردي گرديد به نحوي كه با مشاركت كليه اعضا و واحدهاي دانشگاه، ضمن سرلوحه قرار دادن شعار دانشگاه پاسخگو، سند موجود بازخواني شده، جنبه هاي مثبت تقويت و كاستي هاي احتمالي آن مرتفع و در نهايت تمهيدات لازم براي اجرايي شدن هرچه بهتر آن به كمك همه همكاران در بخشهاي مختلف دانشگاه فراهم گردد.
 
لذا نظر به طرح تداوم اجرا و همچنین بازنگری سند راهبردی دانشگاه توسط مدیریت برنامه‌ريزي، نظام پیشنهادها آماده دریافت پیشنهاد با محورهایی به شرح ذیل می باشد:
 
  • بهترين روش برای اجرايي شدن سند راهبردي دانشگاه
  • بهترین روش برای مشاركت خانواده دانشگاه در فرايند بازنگري سند راهبردی
به سه پيشنهاد برتر با قابلیت اجرا، هداياي ارزنده ای تعلق خواهد گرفت. پیشنهاد دهندگان محترم می توانند با مراجعه به پورتال پویا، پیشنهادهای خود را در بخش نظام پیشنهادها ثبت و ارسال نمایند.