كارگاه آموزشي جمعيت شناسي و بحران سالمندي در ايران -ویژه اعضای هیات علمی

كارگاه آموزشي جمعيت شناسي و بحران سالمندي در ايران كه با حضور سركار خانم دكتر مونس سياح عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و عضو شوراي فرهنگي زنان به مدت 4 ساعت تشكيل مي شود شركت نماييد.

سرفصل و محتواي دوره:

1-تاريخچه وضعيت تحولات جمعيتي ايران 2-مقايسه تطبيقي سياستهاي جمعيتي ايران و ساير كشورها 3- ابعاد سياسي و اقتصادي موضوع جمعيت 4- چالشها و عوارض سالمندي و تغببر ساختار جمعيتي 5-مدل تصميم گيري براي فرزندآوري در دو پارادايم الهي و مادي

زمان:چهارشنبه93/7/2 ساعت 15 الي 19

مكان:دانشكده ادبيات و علوم انساني تالار شهيد رجايي

مهلت ثبت نام تا شنبه 93/6/29

به علت ظرفيت محدود اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نموده اند.

اطلاعیه ها