برگزاري دومين جلسه "شوراي راهبردي فناوري اطلاعات دانشگاه"

 معاونت طرح و برنامه به مناسبت آغاز سال تحصيلي 93-94 و همزمان با برگزاري همايش فرهنگي- آموزشي ويژه دانشجويان جديد‌الورود همچون روال سال‌هاي قبل ضمن استقبال از دانشجويان جديدالورود به توزيع بروشور به معرفي"نظام پيشنهاها" و "سند راهبردي دانشگاه" پرداخت.

DSC00731

DSC00734