دوره آموزشي "كمك‌هاي اوليه و امداد و نجات" وي‍ژه كارمندان كتابخانه مركزي، آزمايشگاه‌ها و خوابگاه‌هاي دانشجويي

قابل توجه همكاران گرامي

به اطلاع مي‌رساند، دوره آموزشي "كمك‌هاي اوليه و امداد و نجات" وي‍ژه كارمندان كتابخانه مركزي، آزمايشگاه‌ها و خوابگاه‌هاي دانشجويي به مدت 8 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. كارمندان محترم دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال کارمندي- منوي آموزشي- زير منوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 23/07/93 لغايت پايان وقت اداري 27/07/93 براي شركت در دوره مذكور اقدام نمايند.

* بديهي است پس از تاييد مدير مربوطه ثبت‌نام در دوره نهايي مي‌گردد.

تاريخ و محل برگزاري دوره

گروه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

گروه اول

 

دوشنبه

28/07/93

ساعت 15 الي 17

 

سالن شوراي كتابخانه مركزي

 

اولويت با كارمندان

رسمي، پيماني و قراردادكار مشخص مي‌باشد

چهارشنبه

30/07/93

‌شنبه

03/08/93

دوشنبه

05/08/93