اطلاعيه ثبت‎نام كارگاه آموزشي "اخلاق در آموزش"

| پرینت |
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

به اطلاع مي‌رساند معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد با مشاركت معاونت فرهنگي و اجتماعي، در نظر دارد كارگاه آموزشي "اخلاق در آموزش" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي را به مدت 4 ساعت به صورت حضوري برگزار نمايد. اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتيد- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 93/09/04 لغايت پايان وقت اداري 11/09/ 93 براي شركت در كارگاه مذكور اقدام نمايند.

                                                                                 تاريخ و محل برگزاري كارگاه 

نام كارگاه

تاريخ برگزاري كارگاه

ساعت برگزاري كارگاه

محل برگزاري كارگاه

مدرس

اخلاق در آموزش

 

پنجشنبه

93/09/13

10-8

12-10

معاونت فرهنگي و

اجتماعي- طبقه

دوم- اتاق 15

جناب آقاي دكتر

قراملكي

 

يادآوري:

يادآوري:
 
1- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اعضاي محترم هيأت علمي تقاضامي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي، زير منوي اداري وقسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را از تاريخ 93/09/13 لغايت93/09/23 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتيد مي‌باشد).
 
 
 
                                                                                           معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)