ثبت‎نام كارگاه آموزشي "آسيب¬شناسی مهارت¬های ارتباط استاد-دانشجو"

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

به اطلاع مي‌رساند معاونت طرح و برنامه با مشاركت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، در نظر دارد كارگاه آموزشي "آسيب­شناسی مهارت­های ارتباط استاد-دانشجو" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي را به مدت 4 ساعت به صورت حضوري برگزار نمايد. اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتيد- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 93/09/23 لغايت پايان وقت اداري 93/09/27 براي شركت در كارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري كارگاه

نام كارگاه

تاريخ برگزاري كارگاه

ساعت برگزاري كارگاه

محل برگزاري كارگاه

مدرس

آسیب­شناسی مهارت­های

ارتباط استاد-دانشجو

پنجشنبه

93/10/04

8 صبح الی 12 ظهر

مدیریت فرهنگی

اتاق شماره 15

جناب آقاي دكتر

نیلی ­پور

 

يادآوري:

1- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اعضاي محترم هيأت علمي تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي، زير منوي اداري و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را از تاريخ 93/10/07 لغايت 93/10/11 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتيد مي‌باشد).

 

                                                                                                        معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)