تغيير نام مرکز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌ای به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

بر اساس مصوبه 1393/8/26 شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تغییر نام یافت.
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1353 هجری خورشیدی به منظور مکانيزه‌نمودن سيستم‌ها و ارائه خدمات رايانه‌اي و تهيه آمار و اطلاعات لازم برای مديريت و بخش‌های مختلف و سرعت بخشيدن به انجام امور آموزشي، پژوهشی و اداری دانشگاه مشهد (دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی کنونی) آغاز به فعاليت نمود. دانشگاه مشهد در آن زمان مجموعه‌ای گسترده بود که علاوه بر دانشکده‌ها و موسسات و واحدهای اداری و آموزشي دانشگاه فردوسی مشهد، شامل دانشکده‌های علوم پزشکی، بيمارستان‌ها و ساير مراکز وابسته درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کنونی نيز بود. ساختمان مرکز نیز در محل بيمارستان قائم (عج) با مجموعه‌ای از رايانه‌هاي بزرگ (Mainframe) و تجهيزات جانبی مربوط به شرکت  IBM مستقر بود و نام مرکز در آن زمان، مركز كامپيوتر، آمار و اطلاعات دانشگاه مشهد بود. در سال‌های بعد و در مقطعی نیز نام این مرکز، مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد بود.
اگر چه تغییرات بنیادی در فناوری‌ها، سبب کارکردهای مختلف مرکز در بیش از 4 دهه فعالیت خود شده است، اما هم‌اکنون هدف اصلی از فعالیت‌های مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف دانشگاه است. از این رو و با توجه نقش موثر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه، پیشرفت  تعالی علمی و فناوری و جهت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمات‌رسانی مبتنی بر فناوری‌های نوین به اعضای دانشگاه فردوسی مشهد، این تغییر نام در شورای فاوا به تصویب رسیده است.