مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي مهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرس: جناب آقاي دكتر حسني عضو محترم هيأت علمي دانشكده الهيات و معارف اسلامي"

مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي مهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرس: جناب آقاي دكتر حسني عضو محترم هيأت علمي دانشكده الهيات و معارف اسلامي"

1- آمار جمعیتی ایران 1390

2-ساختار جمعیت ایران

3- کل کشور زناشویی

4- ازدواج وطلاق

5- سیر تحولات خانواده

6- هرگز ازدواج نکرده

اطلاعیه ها