برگزاري سومين جلسه كميته تلفيق سند راهبردي دانشگاه فردوسي

سومين جلسه كميته تلفيق سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد با موضوع "بررسي تغيرات پيشنهادي معاونت‌ها در اهداف كلان دانشگاه" با حضور نمايندگان هر يك از معاونت‌ها برگزار گرديد.

DSC00825

 DSC00826

DSC00828