جلسه برنامه ريزي اجراي مصوبه هيأت امنا در خصوص نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله

 
اولين جلسه برنامه‌ريزي اجراي مصوبه مورخ 93/11/19 هيات امنا درخصوص نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه و رساله تحصيلات تكميلي (طرح شماره 3)، با حضور معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي،‌ پژوهش و فناوري و طرح و برنامه، مدير پژوهشي، مدير فرايندها و ساختار و كارشناسان مرتبط در روز دوشنبه مورخ 94/04/08 برگزار گرديد. در اين جلسه جزئيات طرح توسط معاونت طرح و برنامه ارائه گرديد و حضار نظرات، پيشنهادها و انتقادهاي خود را ارائه نمودند. لازم به ذكر است بر اساس ابلاغيه معاونت پژوهش و فناوري پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي مصوب 94/07/01 و بعد مشمول اين مصوبه خواهند بود.

DSC01191DSC01194