تشكيل اولين جلسه كميته MIS معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

اولين جلسه كميته سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در حوزه آموزشي و تحصيلات تكميلي با حضور معاون محترم آموزشي، جناب آقاي دكتر داوري، مدير محترم تحصيلات تكميلي، جناب آقاي مهندس ميلاني‌فرد و كارشناسان فني مركز فاوا و معاونت طرح و برنامه تشكيل گرديد. در اين جلسه در خصوص مهمترين نيازهاي اطلاعاتي حوزه آموزشي بحث و تبادل نظر صورت گرفت.