ثبت‎نام دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انسانی"

| پرینت |
قابل توجه همكاران گرامي
 
به اطلاع مي‌رساند، دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني" به مدت 24 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. كارمندان محترم دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال کارمندي- منوي آموزشي- زير منوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 94/06/11 لغايت پايان وقت اداري 94/06/17 براي شركت در دوره مذكور اقدام نمايند.
 
* بديهي است پس از تاييد مدير مربوطه ثبت‌نام در دوره نهايي مي‌گردد.
 
                                                                                   تاريخ و محل برگزاري دوره    
     

گروه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

تاريخ برگزاري آزمون

گروه اول

شنبه

94/06/21

ساعت 14:30- 11

دانشكده معماری

سالن امتحانات

اولويت با كارمندان

رسمي، پيماني و قراردادكار مشخص مي‌باشد

آزمون در جلسه آخر دوره برگزار خواهد شد

دوشنبه

94/06/23

چهارشنبه

94/06/25

شنبه

94/06/28

دوشنبه

94/06/30

سه ­شنبه

94/06/31

 

يادآوري:
 
1- لازم به ذكر است تنها كساني مي‌توانند در اين دوره‌ شركت نمايند كه وضعيت ثبت‌نام آن‌ها "تأييد شده" باشد.
 
2- افرادي مجاز به شركت در دوره‌ فوق مي‌باشند كه قبلا در دوره‌هاي مشابه با اين دوره‌ شركت نكرده باشند.
 
3- چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره خودداري نمايند، در انتخاب دوره‌هاي بعدي با محدوديت مواجه خواهند شد.
 
4- چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره منصرف شوند، مي‌توانند حداكثر تا 2 روز قبل از شروع دوره، انصراف خود را از طريق تماس با شماره‌هاي 38802322 و 38802329 به واحد آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه اطلاع دهند.
 
5- حداكثر غيبت مجاز در اين دوره سه جلسه مي باشد.
 
6- تاخير در ورود و تعجيل در خروج بيش از 15 دقيقه به منزله غيبت محسوب خواهد شد.
 
7- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از همكاران ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال كارمندي، منوي آموزشي و زيرمنوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي دوره آموزشي را از تاريخ 94/06/31 لغايت 94/07/07 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال كارمندي مي‌باشد).
 
                                                                     
 
                                                             معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)