اطلاعيه ثبت‎نام دوره آموزشي "فرزندپروری و تربیت جنسی فرزندان"

قابل توجه همكاران گرامي

به اطلاع مي‌رساند، دوره آموزشي "فرزندپروری و تربیت جنسی فرزندان" به مدت 24 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. كارمندان محترم دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال کارمندي- منوي آموزشي- زير منوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 94/08/11 لغايت پايان وقت اداري 94/08/25 براي شركت در دوره مذكور اقدام نمايند.

* بديهي است پس از تاييد مدير مربوطه ثبت‌نام در دوره نهايي مي‌گردد.

 

تاريخ و محل برگزاري دوره

گروه

 تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

تاريخ برگزاري آزمون

گروه اول

دوشنبه

94/09/02

ساعت 13:30- 12

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

سالن شورای شماره 1

 

 اولويت با كارمندان رسمي، پيماني و       قراردادكار مشخص مي‌باشد

آزمون در جلسه آخر دوره برگزار خواهد شد

دوشنبه

94/09/09

دوشنبه

94/09/16

دوشنبه

94/09/23

دوشنبه

94/09/30

ساعت 17- 13

دوشنبه

94/10/07

دوشنبه

94/10/14

دوشنبه

94/10/21

 

يادآوري:

1-  لازم به ذكر است تنها كساني مي‌توانند در اين دوره‌ شركت نمايند كه وضعيت ثبت‌نام آن‌ها "تأييد شده" باشد.

2-  افرادي مجاز به شركت در دوره‌ فوق مي‌باشند كه قبلا در دوره‌هاي مشابه با اين دوره‌ شركت نكرده باشند.

3-  چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره خودداري نمايند، در انتخاب دوره‌هاي بعدي با محدوديت مواجه خواهند شد.

4- چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره منصرف شوند، مي‌توانند حداكثر تا 2 روز قبل از شروع دوره، انصراف خود را از طريق تماس با شماره‌هاي 38802322 و 38802329 به واحد آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه اطلاع دهند.

5-  حداكثر غيبت مجاز در اين دوره سه جلسه مي باشد.

6-  تاخير در ورود و تعجيل در خروج بيش از 15 دقيقه به منزله غيبت محسوب خواهد شد.

7- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از همكاران ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال كارمندي، منوي آموزشي و زيرمنوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي دوره آموزشي را از تاريخ 94/10/12 لغايت 94/10/21 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال كارمندي مي‌باشد).

                                                             معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)