نقشه جامع فرآیندهای دانشگاه

 

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

برنامه‌ريزي

تدوين برنامه جامع آموزشي

برنامه‌‌ريزي فعاليت‌هاي آموزشي

تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي

تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي

تدوين و بازنگري سرفصل دروس

ايجاد رشته، گرايش و مقطع جديد

بارگذاري، ويرايش و ارزيابي محتواي دروس الكترونيكي

خريد محتواي دروس الکترونيکي

ارزيابي محتواي دروس الکترونيکي

پذيرش

پذيرش دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم

پذيرش دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم

ثبت نام پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي سراسري

ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان خارج از آزمون هاي سراسري

پذيرش استعدادهاي درخشان

پذيرش استعدادهاي درخشان

پذيرش برگزيدگان علمي در دوره تحصيلي کارشناسي

پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شرکت در آزمون ورودي

پذيرش دانشجو در مقطع دکتري (Ph.D) بدون شرکت در آزمون ورودي

پذيرش دانشجويان ممتاز در دو رشته تحصيلي به‌صورت همزمان در مقطع كارشناسي

ثبت‌نام متقاضيان دوره‌هاي آموزش عالي آزاد

ثبت‌نام متقاضيان دوره‌هاي آموزش عالي آزاد

ثبت‌نام دانش‌پذيران دوره‌هاي آموزش عالي آزاد

پذيرش مربيان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

پذيرش مربيان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

انعقاد قرارداد آموزشي مربيان

پذيرش بدون آزمون مربيان مؤسسات آموزش عالي در دوره‌هاي دكتري دانشگاه فردوسي

خدمات آموزشي

برنامه ريزي نيمسال/ دوره تحصيلي

برنامه ريزي نيمسال/ دوره تحصيلي

کدگذاري درس و رشته-گرايش جديد

برنامه‌ريزي درسي و کلاسي نيمسال تحصيلي

بكارگيري استاد از ساير گروه‌ها و دانشكده‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد

انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس

انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس

انتخاب واحد ويژه

تطبيق دروس

حذف تك درس

برگزاري کلاس‌ها و دوره‌ها

برگزاري کلاس‌ها و دوره‌ها

تصويب و برگزاري آموزش‌های عالی آزاد

رسيدگي به مسائل آموزشي

تغيير رشته دانشجويان

صدور حکم تغيير رشته/ گرايش دانشجويان

انتقال دايم همراه با تغيير رشته دانشجويان كارشناسي از دانشگاه فردوسي مشهد به ساير موسسات آموزش عالي

تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان

تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي

تمديد بورس دانشجويان دكتري

رسيدگي به مشكلات آموزشي

بررسي مشكلات آموزشي در كميسيون بررسي موارد خاص

رسيدگي به اشکالات آموزشي در کميته منتخب آموزشي و تحصيلات تكميلي

ارائه درس مطالعه انفرادي

ثبت نمره دستي در كارنامه تحصيل

انجام امور كارآموزي و كارورزي دانشجويان

انجام امور مربوط به کارآموزي دانشجويان

انجام امور كارورزي دانشجويان

تهيه گزارشات

پاسخگويي به درخواست‌ها و استعلام‌ها درخصوص
دانش‌آموختگان

اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان

ارزيابي

برگزاري امتحانات

برگزاري امتحانات

   برگزاري آزمون شفاهي دكتري تخصصي (Ph.D)

برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي

برگزاري آزمون جامع دکتري

جايگزيني آزمون جامع دکتري با ارائه مقاله

ارزيابي دوره

ارزيابي دوره

نظارت بر تشکيل کلاس‌ها

ارزيابي استاد درس ارائه دهنده درس الكترونيكي

خاتمه تحصيل

دانش‌آموختگي

انجام امور دانش‌آموختگي

صدور گواهينامه موقت يا تاييديه فراغت از تحصيل

صدور مدارك دايم و ريزنمرات تحصيلي

انتقال

انتقال

انتقال موقت (مهمان) يا دايم دانشجويان كارشناسي از دانشگاه فردوسی   مشهد به ساير مؤسسات آموزش عالی به‌صورت غيرمتمركز

انتقال موقت (مهمان) یا دایم دانشجویان کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد به سایر موسسات آموزش عالی به صورت متمرکز

انتقال موقت (مهمان) يا دايم دانشجويان كارشناسي به دانشگاه فردوسی   مشهد به‌صورت متمركز

انتقال موقت (مهمان)   و دايم دانشجويان تحصيلات تكميلي به دانشگاه فردوسي مشهد

انتقال موقت (مهمان)   و دائم دانشجويان كارشناسي به دانشگاه فردوسي مشهد به صورت غير متمركز

انتقال موقت (مهمان)   و دايم دانشجويان تحصيلات تكميلي از   دانشگاه فردوسي مشهدبه ساير مؤسسات آموزش عالي

انصراف

انصراف

صدور حکم انصراف از تحصيل

صدور حكم مرخصي تحصيلي و حذف نيمسال تحصيلي

اخراج

اخراج

صدور حكم اخراج آموزشي   دانشجويان

 

           بالا  

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

سياست‌گذاري پژوهش و فناوري

تدوين برنامه جامع پژوهش و فناوري

تدوين برنامه پژوهش و فناوري دانشگاه

 

تدوين برنامه پژوهش و فناوري دانشكده

 

تدوين برنامه پژوهش و فناوري گروه‌

 

بازنگري   و تدوين ضوابط و مقررات

 

 

برنامه‌ريزي زيرساخت‌ها، منابع و امکانات

تاسيس و توسعه گروه‌هاي پژوهشي، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌ها و مراكز رشد فناوري

تاسيس هسته‌هاي پژوهشي

نظارت بر عملكرد هسته‌هاي پژوهشي

اخذ مجوز تاسيس و يا تبديل واحدهاي پژوهشي

اخذ مجوز تاسيس مراكز رشد فناوري

برنامه ريزي تاسيس و توسعه قطب‌هاي علمي

 

برنامه‌ريزي راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها

 

ارائه خدمات پژوهش و فناوري

تامين منابع و امكانات

ارائه خدمات كتابخانه‌اي

ارائه خدمات امانت حضوري

ارائه خدمات غيرحضوري و برون كتابخانه‌اي

ارائه خدمات اطلا‌ع‌رساني

ارائه خدمات مرجع

ارائه خدمات آگاهي‌رساني

ارائه خدمات فني كتابخانه‌اي

ارائه خدمات آموزشي

ارائه خدمات آزمايشگاهي

انجام خدمات آزمايشگاهي - پژوهشی

صدور مجوز هزينه‌كرد اعتبار خدمات آزمايشگاهي از محل اعتبار طرح پژوهشي درون دانشگاهي

اجراي طرح پژوهه اعضاي هيات علمي

تعيين امتياز پژوهه ساليانه اعضاي هيات علمي

اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتري

اعطاي پژوهانه رساله

تصويب طرح‌ پژوهشي درون دانشگاهي شماره 1و 2

پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح پژوهش و فناوري درون‌دانشگاهي شماره 1

پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح پژوهش و فناوري درون‌دانشگاهي شماره 2

تصويب طرح‌هاي فناوري (نوآورانه)

پشتيباني و نظارت بر طرح فناوري

حمايت مالي از پايان‌نامه‌ و رساله‌هاي كاربردي

حمايت   از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي

حمايت   از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي در قالب كارورزي

فرهنگ سازي و ترويج پژوهش

اجراي برنامه‌هاي ترويج كارآفريني

برنامهريزي و اجراي برنامههاي ترويج كارآفريني

برگزاري كارگاهها و سمينارهاي آموزشي کارآفريني

تهيه و توزيع نشريه کارآفريني

ارائه تسهيلات پژوهشي به دانشجويان

ارائه تسهيلات پژوهشي به دانشجويان ممتاز

اعزام دانشجويان به مجامع علمي

تقدير از پژوهشگران برتر

اجراي طرح تشويقي مقالات

برگزاري جشنواره فردوسي

اعطاي نشان فردوسي

تقدير از پژوهشگران برتر

تربيت پژوهشگر

تصويب طرح پژوهشي درون دانشگاهي شماره 3

پشتيباني و نظارت بر طرح پژوهش و فناوري شماره 3

اعزام دانشجويان دكتري به فرصت تحقيقاتي

استفاده از فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجویان دکتری

برگزاري دوره پسا دكتري

پذيرش در دوره پژوهش پسادكتري

برگزاری دوره فرصت تحقيقاتی کوتاه مدت دانشجويی

پبرگزاری دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت دانشجويي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتشار دستاوردها

انتشار مقاله علمي

انتشار مقالات در نشريات معتبر علمي

اعتبارسنجي نشريه‌هاي علمي خارجي

صدور مجوز پرداخت هزينه چاپ مقاله در نشريه‌هاي معتبر علمي

انتشار مقالات در همايش‌هاي معتبر علمي ملي و بين‌المللي

اعزام اعضاي هيات علمي به مجامع علمي داخل كشور

اعزام اعضاي هيات علمي به مجامع علمي خارج از كشور

انتشار نشريه علمي

اخذ مجوز و انتشار نشريات علمي

اخذ مجوز انتشار و اعتبار علمي-پژوهشي نشريه‌هاي علمي

بررسي و پذيرش مقاله

انتشار نشريه‌هاي علمي

انتشار كتاب

صدور مجوز و انتشار كتاب در انتشارات دانشگاه

صدور مجوز نشر كتاب

صدور مجوز تجديد چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه

چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه

ثبت اختراع

حمايت از ثبت اختراع

حمايت حقوقي، اجرايي و مالي از ثبت اختراع

صدور تاييديه علمي اختراع

برگزاري همايش‌

برگزاري همايش‌هاي علمي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

صدور مجوز برگزاري همايش‌هاي علمي

برگزاري همايش های علمي

اخذ مجوز برگزاري همايش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

انتقال فناوري

تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري

ارزش‌گذاري دستاوردها

شناسايي دستاوردهاي قابل تجاري سازي

تعيين سهم نسبي ارزش دارايي‌ها

برپايي و شركت در فن‌بازارها

 

ارائه خدمات مطالعاتي و مشاوره‌اي پژوهش و فناوري

اجراي طرح‌هاي پژوهشي برون دانشگاهي

پيگيري تصويب طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهي

پشتيباني و نظارت بر طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهي

اجراي طرح‌هاي اينترنشيپ

پيگيري تصويب، اجرا و خاتمه طرح‌هاي اينترنشيپ

اجراي طرح‌ةاي نظارتي و مشاوره‌اي برون دانشگاهي

اجراي طرح‌هاي نظارتي و مشاوره‌اي برون دانشگاهي

ارائه خدمات تخصصي پژوهش و فناوري

ارائه خدمات تخصصي پژوهش و فناوري

اجراي مطالعات پژوهشي دانشگاه

اجراي مطالعات پژوهشي دانشگاه

ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي دانش‌بنيان

حمايت از راه‌اندازي واحدهاي فناور در مركز رشد و شركت‌هاي دانش‌بنيان

پذيرش واحدهاي فناور در مراکز رشد

ارائه خدمات پشتيباني به واحدهاي فناور

ارائه خدمات مشاوره به واحدهاي فناوري

ارائه خدمات آموزشي به واحدهاي فناوري

نظارت بر عملكرد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد فناوري

تاسيس شركت‌هاي دانشگاهي

 

 

 بالا  

 

 

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

برنامه‌ريزي

تدوين برنامه جامع فرهنگي و اجتماعي

تدوين برنامه سالانه فرهنگي

 

تهيه تقويم فرهنگي و فوق‌برنامه

 

تشكيل اتاق‌هاي فكر

برگزاري جلسات کميسيون ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه

برگزاري جلسات شوراي فرهنگي دانشگاه

برگزاري جلسات شوراي فرهنگي دانشگاه

تدوين و بازنگري ضوابط و مقررات

تدوين/ بازنگري آيين‌نامه‌ها

 

تدوين/ بازنگري اساسنامه‌ها

 

برنامه‌ريزي زيرساخت‌ها، منابع و امكانات

آسيب‌شناسي منابع و امكانات موجود

 

نيازسنجي تامين منابع و امكانات

 

خدمات و توليدات فرهنگي و اجتماعي

صدور مجوزتاسيس تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي

صدور مجوز تبليغات

صدور مجوز تبليغات

صدور مجوز تشكيل كانون‌هاي فرهنگي و هنري

صدور مجوز تشكيل كانون‌هاي فرهنگي و هنري

صدور مجوز تشكيل انجمن‌هاي علمي

صدور مجوز تشكيل انجمن‌هاي علمي

صدور مجوز تاسيس تشکل‌ها و مجموعه‌هاي دانشجويي

برگزاري جلسات هيات معين نظارت بر تشكل‌هاي دانشجويي

صدور مجوز تاسيس واحدهاي فرهنگي

صدور مجوز تاسيس واحدهاي فرهنگي

صدور مجوز فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در سطح دانشگاه

صدور مجوز فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در سطح دانشگاه

صدور مجوز و نظارت بر انتشار نشريات دانشگاهي

صدور مجوز و نظارت بر انتشار نشريات دانشگاهي

صدور مجوز برگزاري اردوهاي دانشجويي

صدور مجوز برگزاري اردوهاي دانشجويي

برگزاري انتخابات، دوره‌ها و مراسم فرهنگي

برگزاري انتخابات

برگزاري انتخابات اعضاي هيات علمي عضو كميته ناظر بر نشريات

برگزاري انتخابات اعضاي دانشجويي عضو كميته ناظر بر نشريات

برگزاري انتخابات انجمن علمي- دانشجويي

برگزاري انتخابات تشكل‌هاي اسلامي- دانشجويي

برگزاري انتخابات كانون‌هاي فرهنگي- هنري

برگزاري انتخابات شوراي فرهنگي خوابگاه‌ها

برگزاري انتخابات شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي

ضيافت انديشه اساتيد

ضيافت انديشه دانشجويي

کارگاه‌هاي ازدواج دانشجويي

کارگاه‌هاي عمره دانشجويي

برگزاري گارگاه ها و دوره هاي آموزشي نشريات

برگزاري كلاس هاي آموزشي

برگزاري جلسات هم انديشي تشكل‌ها، مسئولين دانشكده، كاركنان و اعضاي هيات علمي

برگزاري کرسي‌هاي آزادانديشي

برگزاري جلسات قرآني

برگزاري مسابقات فرهنگي

برگزاري مسابقات قرآني

برگزاري اردوهاي دانشجويي

برگزاری اردوی ساليانه دانشجويان بين المللي

برگزاری اردوهای ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

برگزاري اردوهاي دانشجويي

برگزاري عمره دانشجويي

برگزاري عمره دانشجويي

برگزاري مراسم و همايش‌ها

برگزاري نمايشگاه‌هاي فرهنگي

اعزام واجدين شرايط به همايش‌ها و جشنواره‌ها

برگزاري همايش‌ها و جشنواره‌هاي ملي- منطقه‌اي و درون دانشگاهي

تشكيل ستاد استقبال و توجيه دانشجويان ورودي جديد

برگزاري حلقه‌هاي ديني و معرفتي در خوابگاه‌ها

برگزاري نشست‌ها و ديدارهاي دوره‌اي اساتيد و مديران دانشگاه در خوابگاه

برگزاري برنامه‌هاي مناسبتي

برگزاري نماز جماعت

برگزاري اعتکاف دانشجويي

برگزاري گردهمايي ساليانه دانشجويان بين المللي

برگزاري گردهمايي ساليانه دانشجويان شاهد و ايثارگر

ارائه خدمات فرهنگي- هنري

ارائه خدمات کتابخانه فرهنگي

ارائه خدمات کتابخانه فرهنگي

ارائه خدمات مجازي- الکترونيکي

ارائه خدمات مجازي- الکترونيکي

ارائه خدمات مشاوره‌اي

ارائه خدمات مشاوره‌اي

ارتباط خانواده و دانشگاه

ارتباط و اطلاع‌رساني به خانواده دانشجويان

ارتباط و اطلاع‌رساني به خانواده دانشجويان

انتشار نشريه، گاهنامه يا ويژه‌نامه

انتشار نشريه، گاهنامه يا ويژه‌نامه

برگزاري   همايش ،كلاس‌ و كارگاه‌هاي آموزشي

برگزاري همايش براي خانواده دانشجويان ورودي جديد

توليدات فرهنگي و اجتماعي

انتشار نشريات و كتب فرهنگي

انتشار نشريات و كتب فرهنگي

توليد نرم افزارهاي فرهنگي

توليد نرم افزارهاي فرهنگي

 

 

بالا  

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

برنامه‌ريزي منابع انساني

اخذ مجوز جذب نيرو

اخذ مجوز جذب نيرو

اخذ مجوز جذب نيروهاي عادي

اخذ مجوز جذب جانبازان و فرزندان شهدا

اخذ مجوز جذب نخبگان

تدوين سياست‌هاي منابع انساني

تدوين سياست‌هاي منابع انساني

برنامه‌ريزي دوره آموزش شغلي

برنامه‌ريزي توزيع منابع انساني

برنامه‌ريزي تسهيلات رفاهي

برنامه‌ريزي تسهيلات مالي

برنامه‌ريزي ارتقاء و ترفيعات

برنامه‌ريزي حمايت قضايي

استخدام، تامين و انتخاب

جذب و بكارگيري

تعيين صلاحيت متقاضيان كار

تعيين صلاحيت متقاضيان اشتغال بكار

جذب و بكارگيري

بكارگيري كاركنان قرارداد كار مشخص

بكارگيري نيروهاي پيمانكار موقت

صدور حكم تمديد/ لغو قرارداد استخدامي كاركنان

بكارگيري اعضاي هيات علمي مدعو

جذب و بكارگيري نيروهاي دائم

جذب و بكارگيري كاركنان پيماني

جذب و بکارگیری اعضاي هيأت علمي

انتقال / مامور به خدمت كاركنان ساير دستگاه‌هاي دولتي در دانشگاه

انتقال /مامور به خدمت اعضاي هيات علمي ساير دستگاه‌ها در دانشگاه

صدور حكم تمديد/ لغو قرارداد استخدامي اعضاي هيات علمي

همطرازي مرتبه علمي داوطلبان ورود به خدمت هيأت علمي داراي مرتبه داشياري و يا استادي در دانشگاه‏هاي خارج از كشور

انتصاب مديران

انتخاب مدير گروه

تغيير/ تبديل وضعيت

تغيير/ تبديل وضعيت

تبديل وضعيت استخدامي

تغيير عنوان پست سازماني كاركنان

توسعه مهارت‌ها

ارزيابي عملکرد

ارزيابي عملكرد كاركنان

ارزيابي عملكرد كاركنان

ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي

ارزیابی جامع اعضاي هیات علمی

ارزيابي عملكرد مدرسان

ارزیابی استاد راهنمای پایان نامه / رساله

ارزيابي عملكرد مديران

ارزیابی مدیران گروه

آموزش و بهسازي

برگزاري/ اعزام به دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي

تدوين تقويم آموزشي شغلي

برگزاري دوره‌ و كارگاه‌ آموزشي

صدور مجوز برگزاري دوره و كارگاه آموزشي

صدور مجوز شركت در دوره‌ و کارگاه‌ آموزشي خارج از دانشگاه

سنجش اثربخشي دوره‌‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي

برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي-تخصصي ويژه كارشناسان مركز رشد

برگزاري همايش نظام پيشنهادها

آموزش امناي اموال

اعزام به ماموريت تحصيلي

صدور/ تمديد حكم مأموريت آموزشي كاركنان (ويژه ايثارگران)

اعزام به ماموريت فرصت مطالعاتي

تعيين واجدين شرايط استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي

اعزام به ماموريت فرصت مطالعاتي

اخذ و لغو تعهد كارمندي

اخذ و لغو تعهد وثيقه ملكي

تبديل وثيقه ملكي

تعويض وثيقه ملكي

تشویق و تنبیه

تشويق و تنبيه

اجراي مصوبات هيات بدوي انتظامي اعضاي هيات علمي

رسيدگي به تخلفات كاركنان و كارشناسان

تعيين كارمندان منتخب دانشگاه

انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری

تشويق و تذكر مدرسان

ترفيعات

ترفيعات

ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي

ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي

ارتقای طبقه/ رتبه شغلی کارکنان

تسهيلات و مزايا

اعطاي کمک‌هاي رفاهي

اعطاي کمک‌هاي رفاهي

صدور مجوز پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت

صدور حكم برقراري خدمت نيمه وقت بانوان

صدور حكم حالت اشتغال (ويژه جانبازان)

صدور حكم كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد

صدور حكم کمک‌هزينه غذا

صدور حكم كمك هزينه مسکن

صدور حكم كمك هزينه مهد كودك

صدور حكم برقراري امتيازات فرزندان شاهد

صدور حكم كمك هزينه لباس

صدور حكم كمك هزينه اياب و ذهاب

عیدی و کمک‌های غیرنقدی

ارائه تسهيلات رفاهي

ارائه تسهيلات رفاهي

اسكان در سرای اساتيد

برقراري بيمه تکميلي،‌عمر، حوادث و ...

واگذاري سهام عدالت

برگزاري اردوهاي زيارتي- سياحتي

سفرکارت، کارت اعتباري ريالي-ارزي

ارائه خدمات وتسهيلات بانكي

صدور معرفي‌نامه

مرخصي تشويقي

برگزاري فوق‌برنامه‌ها

برگزاري فوق‌برنامه‌ها

برگزاري خدمات و مسابقات فرهنگي و ورزشي

تقدير از فرزندان ممتاز كاركنان و اعضاي هيات علمي

طرح اوقات فراغت فرزندان

ارائه خدمات ورزشي همگاني به كاركنان و اعضاي هيأت علمي

ايمني و بهداشت

پايش سلامت

پايش سلامت

پايش سلامت كاركنان

ايمني محيط كار

ايمني محيط كار

نظارت بر مسايل ايمني، زيست‏محيطي،آزمايشگاه‏هاو كارگاه‏ها

  نظارت بر بهداشت اماكن عمومي دانشگاه

انتقال و کناره‌گيري

صدور احكام مرخصي

صدور احكام مرخصي

صدور/ تمديد احكام مرخصي بدون حقوق اعضاي هيأت علمي

صدور/ تمديد حكم مرخصي بدون حقوق كاركنان

صدور/ تمديد حكم مرخصي استعلاجي

صدور/ تمديد حكم مرخصي صعب‌العلاج

انجام امور بازنشستگان

بازنشستگي/ فوت/ شهادت

صدور ابلاغ و برقراري حقوق بازنشستگي

صدور ابلاغ و برقراري حقوق از كارافتادگي

برقراري حقوق وراث شاغل متوفي/ بازنشسته متوفي/ وظيفه‌بگير متوفي

محاسبه كسورات بازنشستگي دوران خدمت غير رسمي در سنوات خدمت دانشگاه

انتقال كسورات بازنشستگي دوران خدمت از سايرصندوق‌هاي بازنشستگي دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري

استعفا/ بازخريد سنوات

استعفا/ بازخريد سنوات

صدور حكم بازخرید سنوات خدمت مستخدمين

صدور حكم استعفا

استرداد / انتقال كسورات بازنشستگي افرادي كه زودتر از موعد رابطه استخدامي‌شان با دانشگاه قطع شده است

صدور احكام ماموريت و انتقال

ماموريت / انتقال به خارج از دانشگاه

صدور حكم مأمور به خدمت/ انتقال به خارج از دانشگاه اعضاي هيأت علمي

صدور حكم مأمور به خدمت/ انتقال به خارج از دانشگاه كاركنان

ماموريت اداري

انجام ماموريت روزانه داخل كشور اعضاي غير هيات علمي دانشگاه

انجام ماموريت اداری روزانه داخل كشور اعضاي هيات علمي دانشگاه

 

 

 

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

برنامه‌ريزي منابع و مصارف

برنامه‌ريزي منابع و مصارف مالي

برنامه‌ريزي منابع و مصارف مالي

برنامه‌ريزي جذب و مديريت درآمدهاي اختصاصي

برنامه‌ريزي درآمدهاي عمومي و رديف‌هاي متمركز و غيرمتمركز وزارتي

برنامه‌ريزي مصارف مالي و هزينه‌ها

پيش‌بيني بودجه ساليانه دانشگاه

اخذ مجوز درامدهاي اختصاصي

جذب، وصول و توزيع اعتبارات

وصول اعتبارات مصوب و ابلاغي

مبادله موافقت‌نامه

  تنظيم و مبادله موافقت نامه تملک دارايي هاي سرمايه اي متمركز

   تنظيم و مبادله موافقت نامه تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي

   تنظيم و مبادله موافقت نامه تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني

وصول اعتبارات مصوب و ابلاغي

وصول اعتبارات بودجه جاري/ رديف‌هاي جاري/ ساير منابع/ طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي غير متمركز

  وصول اعتبارات طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي متمركز

جذب و وصول درآمدهاي اختصاصي

جذب و وصول درآمدهاي اختصاصي

انتقال، وصول و ابلاغ تخصيص عوايد اختصاصي واحدهاي دانشگاه

استرداد اضافه/اشتباه واريزي عوايد اختصاصي واحدهاي دانشگاه

توزيع اعتبارات

توزيع اعتبارات

توزيع اعتبارات ابلاغ شده

    توزيع اعتبار تملک دارايي هاي سرمايه اي بين طرح هاي مصوب

     تخصيص اعتبار طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي

      تخصيص اعتبار ماهانه مراکز هزينه دانشگاه

هزينه‌کرد

هزينه‌اعتبار

هزينه‌ اعتبار

محاسبه آموزانه مدرسین

افتتاح و بستن حساب‌ها

تنظيم، كنترل و تامين اعتبار اسناد هزينه‌اي

پرداخت

پرداخت

برقراري حقوق و مزاياي   بازنشستگان و موظفين

  پرداخت حقوفق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه

  محاسبه و تنظيم پرداخت‌هاي دوره اي و ميان دوره اي

پرداخت غرامت بيمه عمر و حوادث كاركنان، بازنشستگان و ذينفعان

ثبت و پرداخت هزينه‌ها

صدور برگه محاسباتي و چك

پرداخت كسورات بازنشستگي

تنظيم،‌کنترل و پرداخت اسناد هزينه‌اي پژوهشي

پرداخت اسناد هزينه‌اي

محاسبه و پرداخت حقوق

پرداخت هزينه‌ طرح‌هاي پژوهشي برون دانشگاهي

   پرداخت هزينه‌هاي شرکت در مجامع علمي خارج از کشور و فرصت‌ مطالعاتي

نظارت

كنترل هزينه‌كرد

كنترل هزينه‌كرد

   كنترل و تنظيم حساب ها

    كنترل و رفع مغايرت‌هاي حساب‌هاي بانكي دانشگاه

كنترل هزينه كرد واحدهاي دانشگاه

تهيه تراز مالي حساب هاي دانشگاه

رسيدگي و كنترل اسناد هزينه تعميراتي

رسيدگي و كنترل اسناد حقوقي و غير حقوقي

    دفترداري و تنظيم حسابها

رسيدگي به اسناد و ثبت هزينه‌ها

حسابرسي داخلي

حسابرسي داخلي

حسابرسي داخلي واحدهاي دانشگاهي

حسابرسي بيروني

حسابرسي بيروني

حسابرسي بيروني دانشگاه

 

 بالا  

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

مديريت منابع فيزيكي

برنامه‌ريزي

برنامه‌ريزي به منظور تحصيل،توسعه و واگذاري

تدوين و به‌روزرساني طرح جامع پرديس دانشگاه

برنامه‌ريزي ايجاد، توسعه و تغيير كاربري فضاها و تاسيسات

اخذ مجوز ازمراجع ذيصلاح

تحصيل

خريد و اجاره

خريد فضاهاي فيزيكي

انعقاد قرارداد اجاره فضاهاي فيزيكي

احداث

كارشناسي اوليه پروژه‌هاي عمراني جديدالاحداث

اخذ و استرداد تضمين‌ها

كنترل و تصويب مطالعات مشاور

طراحي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي طرح‌ها

انجام مناقصات پروژه‌هاي بزرگ عمراني و غيرعمراني

استعلام پروژه‌هاي متوسط عمراني و غيرعمراني

تحويل و تحول پيمانكار و گزينش نيروي فني آن

نظارت بر ساخت/تعميرات/تغيير كاربري ساختمان‌ها و تاسيسات

تحويل موقت و قطعي پروژه

نگهداري، گسترش و نوسازي

نگهداري منابع فيزيكي

پيشنهاد مناقصات تعمير و نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات

نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات

نظارت بر نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات

تحويل ساختمان/تاسيسات از پيمانكار نگهداري

انجام تعميرات

انجام تعميرات جزئي ساختمان‌ها و تاسيسات

رسيدگي و كنترل اسناد هزينه‌تعميراتي

تعميرات اساسي ساختمان‌ها و تاسيسات دانشگاه

توسعه و تغيير كاربري

كارشناسي اوليه طرح‌هاي توسعه(افزايش زيربنا) و تغيير كاربري ساختمان‌ها

واگذاري

فروش و اجاره

فروش فضاهاي فيزيكي

اجاره فضاهاي دانشگاه

مديريت كالا و خدمات

برنامه‌ريزي

نيازسنجي كالا و خدمات

برنامه‌ريزي تامين منابع اطلاعاتي كتابخانه‌اي

برنامه‌ريزي تامين تجهيزات پژوهشي

برنامه‌ريزي تامين كالاهاي عمومي

برنامه‌ريزي تامين خدمات

برنامه‌ريزي تامين تجهيزات، لوازم و مواد آزمايشگاهي

تامين

خريد كالا و خدمات

تامين منابع

خريد كالا و خدمات

بررسي حقوقي قراردادها و مشكلات آن

انتقال و جابجايي اموال

دريافت اموال اهدايي از دستگاه‌هاي دولتي

انتقال و جابجايي اموال

نگهداري

نگهداري كالا

كنترل موجودي انبار و انبارگرداني

مديريت منابع اطلاعاتي (قفسه‌خواني، وجين و صحافي منابع)

نظارت بر جابجايي و ورود و خروج كالاها

تعمير و تعويض كالاهاي معيوب

پيگيري خدمات پس از فروش كالاها

تعمير كالاهاي معيوب

واگذاري و حذف

فروش ، اجاره و اهدا

اجاره اموال

فروش اموال منقول و غيرمنقول

اهداي غذاي مازاد غذاخوري‌ها‌ به موسسات خيريه

اهداي اموال

انعقاد قرارداد تامين منابع طلاعاتي الكترونيكي برون دانشگاهي

اخذ و استرداد تضمين شركت در مناقصه يا مزايده

حذف

اسقاط اموال

تعيين تكليف اموال مفقودي، مسروقه و ...

 

بالا 

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

برنامه‌ريزي

تدوين برنامه خدمات دانشجويي

سياست‌گذاري و تنظيم تقويم خدمات دانشجويي

سياست‌گذاري خدمات دانشجويي

تهيه و تنظيم تقويم خدمات دانشجويي

سياست‌گذاري و تنظيم تقويم خدمات ورزشي

سياست‌گذاري ورزش دانشجويي

تهيه و تنظيم تقويم ورزش دانشجويي

سياست‌گذاري و تنظيم تقويم خدمات روانشناختي و مشاوره‌اي

سياست‌گذاري خدمات روان‌شناختي و مشاوره

تهيه و تنظيم تقويم خدمات روان‌شناختي و مشاوره

تدوين و بازنگري ضوابط و مقررات

 

 

برنامه‌ريزي زيرساخت‌ها، منابع و امكانات

 

 

ارائه خدمات

اسکان

ارائه خدمات خوابگاهي به دانشجويان

برنامه‌ريزي ظرفيت پذيرش خوابگاه‌ها

اسكان و ارائه خدمات به دانشجويان خوابگاهي

تغذيه

مديريت و نظارت بر ارائه خدمات تغذيه‌اي به دانشجويان

تدوين برنامه غذايي

تعريف اجزاي غذايي

كنترل كيفيت تهيه و نگهداري موادغذايي و طبخ و توزيع غذا

نظرسنجي از استفاده­كنندگان غذاخوري‌ها و رسيدگي به شكايات

تسهيلات رفاهي

ارائه تسهيلات مالي و بيمه‌اي به دانشجويان

اعطاي وام‌ به دانشجويان

برقراري بيمه دانشجويي

اعمال تخفيف شهريه تحصیلی دانشجويان رتبه اول دوره نوبت دوم

تخفيف شهريه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه)

برقراري بيمه سلامت

برقراري بيمه دانش

ارائه تسهيلات رفاهي به دانشجويان شاهد و ايثارگر

پرداخت كمك‌هزينه به دانشجويان شاهد و ايثارگر

تخفيف شهريه دانشجويان نوبت دوم شاهد و ايثارگر

پرداخت وام ضروري به دانشجويان شاهد و ايثارگر

پرداخت هديه ورود به دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر

ورزشي و فوق‌برنامه

ارائه خدمات ورزشي و فوق برنامه به دانشجويان

برگزاري فعاليت‌هاي ورزشي و فوق برنامه

برگزاري مسابقات ورزشي

تشكيل انجمن‌ها و نهضت داوطلبي در ورزش

اعزام تيم‌هاي ورزشي به مسابقات

بهداشت و درمان

ارائه خدمات بهداشتي و درماني

ارائه خدمات بهداشتي و درماني

مشاوره

برگزاري دوره ها و طرح هاي آموزشي جهت پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي

فعاليت مشاوران خوابگاه‌ها

برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي و جلسات گروه درماني براي دانشجويان

برگزاري مراسم هفته خوابگاه‌ها

اجراي طرح پايش سلامت دانشجويان (بهداشت و سلامت روان)

ارائه خدمات روانشناختي، مشاوره و مددكاري

پذيرش و ارائه خدمات مشاوره به مراجعان مركز مشاوره

ارائه خدمات حمايتي، معيشتي، مددكاري

مداخله در بحران- افكار خودكشي

مداخله در بحران- اقدام به خودكشي و ساير فوريت‌هاي روانپزشكي

مداخله در بحران- خودكشي كامل يا فوت دانشجو

تعامل مركز مشاوره دانشجويي با كميسيون بررسي موارد خاص

ارائه گزارشات و محصولات روانشناختي

تهيه و تدوين بسته‌هاي آموزشي

تهيه گزارش عملكرد مركز مشاوره

ارائه خدمات مشاوره تحصيلي به دانشجويان شاهد و ايثارگر

اجراي طرح استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر

اجراي طرح تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر

اجراي طرح دانشجوي همراه

ارائه خدمات مشاوره به دانشجويان شاهد و ايثارگر

نظارت و ارزيابي

نظارت بر امور انضباطي

نظارت بر امور انضباطي

رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان

نظارت بر تاسيس و فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي

نظارت بر تاسيس و فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي

اعلام تخلفات امتحانات پايان نيمسال تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي

انتخاب دانشجوي نمونه

انتخاب دانشجوي نمونه

معرفی دانشجویان جهت انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

انتخاب و تشويق دانشجويان ممتاز و شاهد و ايثارگر

خاتمه خدمات

تسويه‌حساب

تسويه حساب خدمات دانشجويي

تسويه حساب خوابگاه

تسويه‌حساب تسهيلات مالي و رفاهي

تسویه حساب دانشجویان نوبت دوم

 

بالا 

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

روابط عمومي

اطلاع‌رساني

افكارسنجي

 

ارائه گزارش به مراجع ذيصلاح

پاسخگويي به درخواست پيشينه انضباطي دانشجويان و دانش آموختگان

جمع‌آوري و انتشار اخبار دانشگاه

اطلاع‌رساني اخبار و وقایع دانشگاه

تهيه پيك خبري

تهيه راهنماي جامع

تهيه كارنامه دانشگاه

تعامل با رسانه‌هاي ارتباط جمعي

پوشش خبری مراسم

پايش و تحليل اخبار و اطلاعات منتشرشده

برگزاري و شركت در همايش، مراسم و نمايشگاه‌ها

برگزاري همايش، مراسم و نمايشگاه‌ها

برگزاري هفته پژوهش و فناوري در دانشگاه

برگزاری مراسم و نمایشگاه‌

برگزاري مراسم و مناسبت‌ها

برگزاري هفته آموزش

برگزاري هفته خوابگاه‌هاي دانشجويي

برپايي غرفه در نمايشگاه‌ها

شركت در همايش‌ها، مراسم و نمايشگاه‌ها

شرکت در نمايشگاه

شركت در همايش ها و مراسم داخل كشور

شركت در جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

شركت در نمايشگاه‏ بين‏المللي جذب دانشجو

معرفي دستاوردهاي پژوهش و فناوري در نمايشگاه‌ها

برگزاري نشست، بازديد و ملاقات

برگزاري نشست، بازديد و ملاقات

پذيرش هيات‌ خارجي

هماهنگي بازديد از دانشگاه

تعامل با جامعه

تعامل با جامعه

انعقاد تفاهم‌نامه همكاري

انعقاد تفاهم‌نامه همكاري مشترك با سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي داخلي

عضويت   در تشكل‌ها، نهادها و كارگروه‌هاي استاني، منطقه‌اي و ملي

عضويت در تشكل‌ها، نهادها و كارگروه‌هاي استاني، منطقه‌اي و ملي

ايجاد كانون‌هاي هماهنگي و نمايندگي سازمان‌ها در دانشگاه

ايجاد دفاتر نمايندگي در دانشگاه

ايجاد دفاتر هماهنگي دانشگاه و صنعت

ايجاد مركز جوار دانشگاهي

تعاملات دانشگاهي بين‌المللي

انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌هاي بين‌المللي

انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌هاي بين‌المللي

انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌هاي دانشگاهي بين‌المللي

دعوت از متخصصان خارج از كشور

دعوت از متخصصان خارج از كشور

دعوت از متخصص غیر ایرانی

دعوت از متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور

اعزام استادان جهت تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از کشور

اعزام استادان جهت تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از کشور

اعزام استادان زبان فارسي جهت تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از کشور

 

 

برگزاري جلسات ملي و استاني

برگزاري جلسات ملي و استاني مديران دانشگاهي

برگزاري آزمون‌ها و مسابقات علمي

برگزاري المپياد علمي دانشجويي در قطب3 علمي كشور

برگزاري آزمون براي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي

برگزاري آزمون‌هاي سراسري

برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه مراكز مشاوره
دانشگاه‌هاي منطقه 3 كشور

برگزاري مراسم و مسابقات ملي و منطقه‌اي

ميزباني مراسم و مسابقات

انجام اقدامات قضايي و شبه قضايي

اقامه دعاوي حقوقي و دفاع از آن در محاكم قضايي

رسيدگي به شكايت كيفري

دفاع در برابر دعاوي اداري (ديوان عدالت اداري)

تنظيم اظهارنامه يا پاسخ به آن

تجديدنظر خواهي احكام صادره يا پاسخ به آن

پيگيري پرونده‌هاي اجرايي ثبتي اسناد تعهد كارمندي

اجراي احكام

خدمات مرجع منطقه‌اي مالكيت فكري

صدور تاييديه علمي اختراع

ارائه خدمات نظارتي

نظارت بر صدور مدرك موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي

نظارت بر صدور و تایید مدارك دانش آموختگی موسسات غیرانتفاعي و غيردولتي
استان خراسان رضوی

نظارت بر موسسات آموزش عالي استان خراسان

نظارت ادواری بر موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوی

نظارت بر تاسيس و فعاليت خوابگاه‌هاي غيردولتي

نظارت بر تاسيس و فعاليت خوابگاه‌هاي غيردولتي

نظارت بر تامين تجهيزات پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي دولتي (شاعا)

نظارت بر تامين تجهيزات پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي دولتي (شاعا)

ارائه خدمات دبيرخانه‌اي

ارائه خدمات دبيرخانه‌اي

رسيدگي به مسائل دانشجويان در كميسيون موارد خاص استاني

انجام امور دبيرخانه هيات امناي شمال شرق كشور

انجام امور دبيرخانه شوراي فرهنگي دانشگاه‌هاي استان

انجام امور دبيرخانه معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه‌هاي منطقه 3 كشور

انجام امور دبيرخانه تربيت بدني قطب 3 ورزش كشور

انجام امور دبيرخانه کارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه‌هاي منطقه 4

بالا 

مدیریت استراتژیک
 

 
 
 
 
 

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

تدوين استراتژي

تبيين چشم‌انداز، ر‌سالت، اهداف و راهبردها

تبيين چشم‌انداز، ر‌سالت، اهداف و راهبردها

تدوين سند راهبردي

بازنگري سند راهبردي

اجراي استراتژي

تدوين و اصلاح برنامه‌هاي ساليانه

تدوين و اصلاح برنامه‌هاي ساليانه

تدوين برنامه تفصيلي

بازنگري برنامه تفصيلي

اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي

اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي

اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي

ارزيابي استراتژي

پايش برنامه‌ها

پايش برنامه‌ها

برنامه‌ريزي در دانشگاه

پايش مستمر محيط رقابتي

پايش مستمر محيط رقابتي

نظام هوشمندي رقابتي در دانشگاه

مدیریت تعالی سازمانی

عنوان گروه فرايند

عنوان فرايند

عنوان زيرفرايند

عنوان فعاليت

مدیریت فرایندها

استانداردسازي فرايندها

شناسايي فرايندها

تدوين و بروزرساني نقشه جامع فرايندي

تدوين و اعتباربخشي مستندات

تدوين و اعتباربخشي مستندات

تحليل فرايندها

سنجش رضايت ذينفعان

سنجش رضايت ذينفعان

بهينه‌كاوي

بهينه‌كاوي

تحليل شكاف

تحليل شكاف

بهبود فرايندها

بهبود مستمر فرايند

بررسي و اجراي پيشنهادها

افدام اصلاحي

افدام پيشگيرانه

بازطراحي فرايند

بازطراحي فرايند

مهندسي مجدد فرايند

مهندسي مجدد فرايند

آماده‌ساز ي و استقرار فرايندها

آماده‌سازي و استقرار فرايندها

اطلاع‌رساني به ذينفعان فرايندها

آموزش عوامل اجرايي

اجراي آزمايشي فرايند

ارزيابي و كنترل فرايندها

پايش و اندازه‌گيري فرايند

پايش و اندازه‌گيري فرايند

پايش و اندازه‌گيري خدمت

پايش و اندازه‌گيري خدمت

كنترل خدمت نامنطبق

كنترل خدمت نامنطبق

مديريت محتواي سازماني

مديريت اسناد

مديريت اسناد

مديريت سوابق

مديريت سوابق

مديريت دانش

مديريت دانش

مدیریت پروژه ها

مديريت پورتفوليو (بسته پروژه‌ها)

برنامه‌ريزي پروژه‌ها

برنامه‌ريزي پروژه‌ها

نظارت بر اجراي پروژه‌ها

نظارت بر اجراي پروژه‌ها

مديريت پروژه‌ها

واگذاري پروژه‌

واگذاري پروژه‌

برنامه‌ريزي پروژه

برنامه‌ريزي پروژه

مديريت زمان پروژه

مديريت زمان پروژه

مديريت منابع انساني پروژه

مديريت منابع انساني پروژه

مديريت هزينه‌هاي پروژه

مديريت هزينه‌هاي پروژه

مديري ريسك پروژه

مديري ريسك پروژه

مديريت تغيير

مديريت تغيير

ارزیابی و سنجش عملکرد

سنجش عملكرد دانشگاه

سنجش عملكرد دانشگاه

ارزيابي بيروني دانشگاه

ارزيابي دانشگاه توسط دانش‌آموختگان ممتاز

سنجش عملكرد واحدهاي دانشگاه

سنجش عملكرد واحدهاي دانشگاه

ارزيابي كارايي واحدهاي دانشگاه

ارزيابي دروني گروه ها