نحوه محاسبه امتیاز نظام پیشنهادها در ارزیابی عملکرد

دریافت فایل نحوه محاسبه امتیاز نظام پیشنهادها در ارزیابی عملکرد

همکاران محترم در صورت هرگونه مغایرت در نتایج این بخش، به منظور رسیدگی و پیگیری آن با جناب آقای سالاری (داخلی2307) تماس حاصل فرمایند.

اطلاعیه ها