استقرار سامانه برقراری بیمه تکمیلی درمان کلیه کارکنان دانشگاه

با هدف ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات رفاهی، كاهش دغدغه هاي فكري و ايجاد امنيت خاطر كاركنان محترم، مديريت فرايندها و ساختار  و مرکز فاوای دانشگاه، بازطراحي و مكانيزاسيون فرايند " برقراری بیمه تکمیلی درمان " را به سفارش مديريت اداری و پشتیبانی دانشگاه از اردیبهشت ماه 1395 در دستور كار خود قرار داده است. در اين راستا به منظور انجام مطالعه و بررسي‌هاي كارشناسي، كارگروهي متشكل از كارشناسان محترم اداری و پشتیبانی، مديريت مالي، مركز فاوا، مدیریت کارگزینی و رفاه و فرايندها و ساختار به طور مستمر تشكيل گرديد و به آسيب‌ شناسي، تحليل فرايند و تدوين راهكار پرداخت.


 پس از اتمام مطالعات اوليه فرايند در معاونت طرح و برنامه، جلسه‌‌اي با حضور مديران حوزه هاي مربوطه جهت بررسي مدل پيشنهادي در محل سالن شوراي معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد و ضمن بيان نظرات و پيشنهادات اصلاحي به تصويب اعضاي محترم جلسه رسيد. فرايند مكانيزه فوق هم‌اكنون  از طريق پرتال پويا در دسترس تمامي كاركنان دانشگاه قرار گرفته است.