جايگاه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه‌بندي لایدن (2016)

بر اساس چشم‌انداز سند راهبردی، دانشگاه فردوسی مشهد بایستی با بسیج کلیه منابع و امکانات خود، يكي از دو دانشگاه برتر جامع كشور، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500 دانشگاه ممتاز جهان باشد. مبنای تحقق جایگاه دانشگاه در سطح جهان، نظام رتبه‌بندي بین‌المللی لایدن‌ می‌باشد. به این ترتیب چنانچه دانشگاه در کلیه شاخص‌های این نظام در جهان، به رتبه‌ای کمتر از 500 دست یابد، بخشی از چشم‌انداز دانشگاه محقق شده است.

در گزارش سال 2016 اين نظام، دانشگاه‌های برتر جهان، در 9 شاخص که در دو گروه شاخص‌های ”تاثیر“ و ”همکاری“ دسته‌بندی شده‌اند، معرفي شده است. بر طبق اين گزارش، دانشگاه فردوسی مشهد در سطح جهان، در 7 شاخص، ارتقاء رتبه و در 2 شاخص، تنزل رتبه داشته است. همچنین در شاخص ”سهم توليدات علمي مشترك در مسافت‌هاي جغرافيايي کمتر از 100 کیلومتر“ از گروه شاخص‌های همکاری، موفق به کسب رتبه زیر 500 شده است. خلاصه این نتایج در جدول زير معرفی شده است.

 

گروه شاخص

شاخص

رتبه در سال 2016

وضعیت نسبت به سال گذشته

تاثیر

تعداد مقالات

537

33 پله صعود

سهم دانشگاه در 1% پراستنادترين توليدات علمي

697

8 پله نزول

سهم دانشگاه در 10% پراستنادترين توليدات علمي

665

36 پله صعود

سهم دانشگاه در 50% پراستنادترين توليدات علمي

686

35 پله صعود

همکاری

تعداد مقالات

645

25 پله صعود

نسبت توليدات علمي مشترك با ساير سازمان‌ها

789

1 پله صعود

نسبت توليدات علمي مشترك با سایر کشورها

687

18 پله صعود

سهم توليدات علمي مشترك در مسافت‌هاي جغرافيايي کمتر از 100 کیلومتر

477

19 پله نزول

سهم توليدات علمي مشترك در مسافت‌هاي جغرافيايي بیشتر از 5000 کیلومتر

748

6 پله صعود