برگزاری سمینار مدیریت فرآیندها (BPM) در دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار آشنایی با سیستم‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) با هماهنگی شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر، در روز یکشنبه مورخ 16/03/95 در محل سالن جلسات مرکز فاوا برگزار گردید. در این سمینار که توسط جناب آقای مهندس محمد رمضانی به‌عنوان نماینده شرکت فراگستر، تدریس گردید؛ جمعی از کارشناسان مدیریت فرایندها و ساختار و کارشناسان مرکز فاوا شرکت نمودند. مطالب ارائه‌شده در این دوره، حول محور آشنایی با تکنولوژی‌ها و مدل‌های مدیریت و یکپارچه نمودن فرایندها و سیستم‌ها (BPM و BPMS) بود و در نهایت کارشناسان با پیشینه فعالیت‌های فراگستر و نرم‌افزار BPMS این شرکت آشنا گردیدند. در پایان سمینار نیز علاقمندان و حاضرین در جلسه به بیان سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند. دانشگاه فردوسی مشهد برای مدیران و مسئولان شرکت فراگستر آرزوی توفیقات روزافزون را دارد.

Untitled