شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب پرده آخر مدیریت

نام کتاب: پرده آخر مديريت     نویسنده: مهرداد غلامی             

خلاصه کننده: معصومه جان بخش

 

دریافت