دبیران برتر کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها در شش ماهه دوم 1394 معرفی شدند

هر شش‌ماه يك‌بار از بين دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اجرايي نظام پيشنهادها را به‌عهده دارند، دبيران برتر (سه نفر اول) مطابق با شاخص‌هاي ده‌گانه آئین نامه نظام پیشنهادهای دانشگاه بررسی و انتخاب مي‌گردند. در اين راستا دبیران برتر کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها در شش ماهه دوم 1394 به شرح ذیل مشخص گردید:

 

رتبه اول: سرکار خانم فرمانبر (معاونت اداری و مالی دانشگاه) با کسب 67/25 امتیاز از 100

رتبه دوم: سرکا خانم قهرمانی (مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات) با کسب 61/7 امتیاز از 100

رتبه سوم: سرکار خانم فرجامی (معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه) با کسب 56/4 امتیاز از 100

 

ضمنا در صورت آمادگی دبیران برتر ، به  سيزدهمين همايش و هفتمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها   اعزام خواهند شد.