صعود یک پله ای دانشگاه فردوسی مشهد در نتایج نظام رتبه‌بندی سایماگو در سال‌های 2015 و 2016

نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو (SIR)، سالانه عملكرد پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي جهان را ارزيابي مي‌نمايدپس از وقفه‌ای دو ساله در اعلام نتایج توسط این نظام، در سال 2016 میلادی نتایج سال‌های 2015 و 2016 با اعمال تغییراتی اعلام شده است. توضیح آنکه بر خلاف چند سال اخیر که رتبه دانشگاه‌ها در هر شاخص ارزیابی اعلام شده و دانشگاه‌ها رتبه کلی نداشته‌اند، در سال‌های 2015 و 2016 دانشگاه‌ها دارای رتبه کلی در میان مجموعه دانشگاه‌ها و موسسات مورد بررسی بوده و اعلام رتبه به تفکیک شاخص متوقف شده است. همچنین شاخص‌های این نظام نیز مورد بازنگری قرار گرفته و یکی از شاخص‌های پژوهشی (شاخص تخصص) این نظام حذف شده است. بنابراین جدیدترین ارزیابی و رتبه‌بندی این نظام در مجموع با 12 شاخص در سه دسته شاخص‌های پژوهشی، شاخص‌های نوآوری و شاخص‌های اجتماعی انجام شده است بر طبق این گزارش‌ها رتبه ملی دانشگاه فردوسی مشهد در هر دو سال 2015 و 2016 یک پله صعود داشته است.