کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی (آموزشی و پژوهشی) ویژه اساتید محترم دانشگاه علم و فناوری مازندران به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

این کارگاه توسط معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 27 و 28 مردادماه 1395 ویژه هیات رییسه محترم، مدیران محترم گروه های آموزشی و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران- بهشهر در دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

کارگاه با سخنرانی آقای دکتر هاشمی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص آموزش و نقش همکاری دانشگاه ها در پیشبرد اهداف آموزش عالی در ساعت 8 صبح شروع و با مدیریت کارگاه توسط دکتر آهنچیان و همکاری کارشناسان مرتبط حوزه آموزشی و پژوهشی (آقایان ابوالقاسم ساقی، محمد جعفرنداف، هادی محمدی و خانم کتابداری) و جناب آقای دکترفتوت و جناب آقای دکتر مه پیکر ادامه یافت. این کارگاه در ساعت 18 با جمع بندی مطالب توسط آقای دکتر آهنچیان به پایان رسید. لازم به ذکر است این کارگاه که به روش گروهی طراحی شده بود با استقبال و توجه شرکت کنندگان همراه شد و رضایت کامل از کارگاه و نحوه برگزاری آن ابراز نمودند.

 

 

 DSC0004

 DSC0005

 DSC0007

 DSC0008

 DSC0003